Home การป้องกันศัตรูพืช และ สัตว์เลี้ยง

การป้องกันศัตรูพืช และ สัตว์เลี้ยง

โดย นคร ลิมปคุปตถาวร เกษตรกรชีวพลวัตและนักวิชาการอิสระด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71) เปิดดวงตา มองมุมใหม่ กับวัชพืช: จากมุมมองและประสบการณ์เกษตรกรรมเชิงนิเวศ วัชพืชเป็นวัชพืชเฉพาะในมุมมองอันหยิ่งยโสของมนุษย์เท่านั้น เพราะมันขึ้นในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้น แต่ในธรรมชาติวัชพืชมีบทบาทสาคัญและน่าสนใจ เพราะทนทานต่อสภาพที่พืชที่เราเพาะปลูกทนไม่ได้ เช่น ความแห้งแล้ง ดินเป็นกรด ดินขาดฮิวมัส ขาดแร่ธาตุ หรือมีแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทาง การจัดการวัชพืชโดยวีถีเกษตรกรรมเชิงนิเวศจากต่างประเทศ was last modified: January 7th,…

มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับผักบุ้งที่ปลูกว่า ใบเป็นจุดๆ และต้นไม่ค่อยโต อาการของผักบุ้งเช่นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายใบ

ถ้าแปลงผักมีหอยทากมารบกวน แสดงว่าแปลงนั้นมีความชื้นมากเกินไป ดังนั้นหากแก้ที่ต้นเหตุ ก็แนะนำว่าเวลาเตรียมดินใหม่  ควรตากดินทิ้งไว้สักระยะ

ดูเหมือนว่านอกจากเเมลงหรือหนอนเเล้ว ศัตรูพืชตัวฉกาจของคนในเมืองก็คงจะเป็นสุนัขอันเป็นสัตว์เลี้ยงเเสนรัก  ที่ชอบเข้ามาขุดขุยเเปลงผักจนเสียหาย