Home เพาะถั่วงอก

เพาะถั่วงอก

สำหรับ คนเมืองที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ หรือมีพื้นที่แต่ไม่ค่อยมีแดด การเพาะถั่วงอกก็นับเป็นทางออกหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยทำให้พึ่งตนเองด้านอาหาร

ผักชนิดหนึ่งที่ขายดี เป็นที่ต้องการของตลาดมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจก็คือ ถั่วงอก ด้วยความที่เป็นพืชที่ราคาไม่สูงมากนัก แต่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย