Home วิธีปรุงดิน

วิธีปรุงดิน

หัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงาม ก็คือการปรุงดินให้ดี คนเมืองส่วนใหญ่ที่สนใจอยากปลูกผัก มักเริ่มต้นด้วยการไปซื้อดินถุง แล้วก็ไปซื้อเมล็ดมาหว่านลงไปใน

หลังจากที่ลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลานกับการทำสวนผักดาดฟ้ามาพอสมควร ครูอุษาก็ได้ลองหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆตนเองประสบ ทั้งจากประสบการณ์ความรู้ 

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจ ที่คุณชูเกียรติ โกแมน ได้สร้างสรรค์ขึ้น และนำมาแบ่งปันในลานสวนผักคนเมือง เมื่องานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ที่ผ่านมาก็คือ กล่องหมักปุ๋ย 

หัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงาม ก็คือการปรุงดินให้ดี คนเมืองส่วนใหญ่ที่สนใจอยากปลูกผัก มักเริ่มต้นด้วยการไปซื้อดินถุง แล้วก็ไปซื้อเมล็ดมาหว่านลงไปใน ผลก็มักจะออกมาว่าผักไม่โต แคระแกร็น จนทำให้หลายคนถอดใจ

หลายคนสนใจอยากปลูกผัก แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ลองลงมือปลูกผักเองมาบ้างแล้ว แต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดี และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร 

“หมักดิน” อีกหนึ่งทางเลือกในการปรับปรุงดินที่ซื้อมาเป็นถุงๆ มาร่วมเรียนรู้วิธีการหมักดินฉบับศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสุวรรณภูมิ