Home ชวนปลูก

ชวนปลูก

  บทที่แล้ว เราได้เรียนรู้วิธีการเพาะต้นกล้าจากเมล็ดและหลักการกล้าย้ายลงแปลงปลูกไปแล้ว บทนี้เราจะมาว่ากันด้วย ”ดิน” ว่าดินนั้นสำคัญอย่างไรกับการเกษตร ดังที่กล่าวไปในบทที่ 2 คำว่า “เกษตร”

ต้นกำเนิดของอาหารก็มาจากเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกเป็นต้นกล้าและเติบโตจนมาเป็นผักและผลไม้ให้เรากิน จริงๆ แล้ว การเพาะเมล็ดก็เป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ

ก่อนเราจะเริ่มลงมือปลูกผัก เราก็ต้องทราบปัจจัยต่างๆ ในพื้นที่ของเรา ว่าพื้นที่ของเรานั้นสามารถปลูกอะไรได้บ้าง เมื่อเราไปอ่านหนังสือหรือคู่มือปลูกผักหลายเล่มก็มีการอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณแสง ระบบน้ำ ทิศทางลม

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมทอด”ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ช่วยน้ำท่วม” และเวทีเสวนา โสเหล่ “เมล็ดพันธุ์กับความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ภัยพิบัติ” 

หลายที่ปีที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้ส่งเสริมเทคนิคเกษตรในเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

หัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงาม ก็คือการปรุงดินให้ดี คนเมืองส่วนใหญ่ที่สนใจอยากปลูกผัก มักเริ่มต้นด้วยการไปซื้อดินถุง แล้วก็ไปซื้อเมล็ดมาหว่านลงไปใน

อันที่จริง เห็ด ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเมนูที่ปลอดภัยจากสารเคมี เพราะไม่น่าจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงใดๆ แต่เอาเข้าจริงๆ มีผลการสุ่มตรวจอาหารปลอดภัยของกรมอนามัย

มาตามสัญญาค่ะ กับสารพัดสูตรฮอร์โมนที่ครูอุษา ใช้บำรุงต้น บำรุงดอก บำรุงผล เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พืชผักบนดาดฟ้าของครูงอกงาม

หากเป็นคนในเมืองกรุง พูดถึงเห็ด ก็มักจะรู้จักกันแต่เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดกระดุม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดฟาง หรือเห็ดเข็มทอง เรียกว่าเป็นเห็ดที่หาซื้อได้ทั่วไปในตลาด

ก่อนจะแบ่งปันสูตรฮอร์โมนต่างๆที่ครูอุษาใช้ในการบำรุงใบ ดอก และผลของพืชผักที่ปลูก จะขอแบ่งปันวิธีทำน้ำหมัก 2 ชนิด