Home ชวนปลูก

ชวนปลูก

หนึ่งในความรู้เก็บตกจากงานเติมพลังนัก(หัด)ปลูกผัก ที่คุณป้อม ศิริกุล ซื่อต่อชาติ หนึ่งในสมาชิกโครงการได้นำมาเเบ่งปัน

ปุ๋ยยูเรีย-ปุ๋ยหมัก ความเหมือนที่เเตกต่าง ปุ๋ยยูเรียมีไนโตรเจนสูง แต่ถ้าพืชสะสมมากเกินไปก็ไม่ดีต่อคนกินอย่างเราๆ

“หมักดิน” อีกหนึ่งทางเลือกในการปรับปรุงดินที่ซื้อมาเป็นถุงๆ มาร่วมเรียนรู้วิธีการหมักดินฉบับศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสุวรรณภูมิ