Home บทความ

บทความ

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (NParks) แห่งสิงคโปร์ จะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชกินได้จำนวน 400,000 ห่อในปีนี้ และนักปลูกสามารถเริ่มลงทะเบียนผู้สนใจตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันอาทิตย์ (10 ต.ค.) ที่่ผ่านมา

Orto 2.0 เป็นสมาคมสหกรณ์การเกษตรที่เกิดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฤดูร้อนปี 2017 และดำเนินการโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ 4 คน ซึ่งทั้งหมดมีอายุต่ำกว่า 30 ปี เยาวชนมุ่งเป้าไปที่การนำเสนออาหารที่สดใหม่ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของกรุงโรมโดยปฏิบัติตามหลักการเกษตรเชิงนิเวศ

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อความสมบูรณ์เติบโตของประชากรโลก และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งอาหารไว้ วันอาหารโลก (World Food Day) ก่อตั้งมาแล้วกว่า 76 ปี โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO

นักปลูกในเมืองก็อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายใหญ่ ปัญหาที่นักปลูกในเมืองจะเผชิญในช่วงฤดูแล้ง (และแม้ว่าภัยแล้งจะไม่รุนแรง) รวมถึงการจัดสรรปริมาณน้ำ ค่าธรรมเนียมภัยแล้ง และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ เช่น สายไฟหรือมิเตอร์ ปัญหามากมายเหล่านี้เกิดจากภูมิทัศน์ของน้ำที่ไม่สม่ำเสมอของรัฐแคลิฟอร์เนียและระบบน้ำแบบกระจายศูนย์เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอุปทานน้ำของเทศบาล

เวลาพูดถึงการพัฒนาเมือง คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยมองข้ามเรื่องอาหาร ซึ่งแท้จริงแล้วอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต จะว่าไป บางทีอาจเป็นเพราะคนไทย ได้รับการปลูกฝังมานานว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ์” ทว่า หลายคนยังไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การลดน้อยลงของพื้นที่เกษตรกรรม อายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงการเร่งใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งล้วนนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น และผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นแน่นอน . บทบาทของเกษตรในเมือง เกิดขึ้นในสังคมไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ผ่านการปลูกผักในเมืองหรือสวนผักคนเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้านอาหารของคนเมือง โครงการสวนผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มให้เกิดการปลูกผักในเมือง…

คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคาร์บอนในดิน การ “เก็บ” คาร์บอนในดิน หรือ “ตลาดคาร์บอน” มาบ้างแล้ว มาดูความสัมพันธ์ระหว่างดินกับคาร์บอนในแง่พื้นฐานกันอย่างแรกคือคาร์บอน เป็นธาตุลำดับที่ 6 ในตารางธาตุ ในธรรมชาติมีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่เป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ นั้นคือ เพชรกับแกรไฟต์ (แกรไฟต์ ก็ คือ ใส้ดินสอที่เราใช้เขียนหนังสือนั้นเอง) อย่างไรก็ตาม คาร์บอนสามารถโต้ตอบกับธาตุอื่นๆ เพื่อสร้างสารประกอบที่อยู่รอบตัวเราได้ตลอดเวลา อะไรคือ คาร์บอนในดิน? was last modified: October 5th, 2021 by…

Urban Agriculture (เกษตรในเมือง) เป็นแนวทางปฏิบัติในการเพาะปลูก การแปรรูป และการกระจายอาหารในเขตเมืองและบริเวณโดยรอบ  อย่างไรก็ตาม เกษตรในเมืองมีศักยภาพมากขึ้นในการให้คำตอบสำหรับความท้าทายระดับโลก เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม  ความท้าทายดังกล่าวต้องการแนวทางที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับวิธีที่เราจินตนาการถึงเมืองที่กำลังขยายตัวของเราใหม่ และหนทางที่ใจกลางเมืองเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับการเกษตร การผลิตอาหาร และสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างไร เกษตรในเมืองตามความหมายของ European Forum for Urban Agriculture (EFUA) was last modified: September 21st, 2021…

ปัญหาทางการเงินของเกษตรกรอย่าง Saeed Saber นั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในอดีต อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่กี่เดือนก่อน เพื่อนบ้านของเขาแนะนำให้เขาทิ้งการปลูกข้าว และปลูกดอกทานตะวันแทนในฟาร์มขนาด 10 เอเคอร์ของเขาในจังหวัดฟายุม ทางตอนกลางของกรุงไคโร 116 กิโลเมตร (72 ไมล์) ทางตะวันตกเฉียงใต้

บทนำ ระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่ยั่งยืน รวมทั้งพื้นที่เกิดความเสื่อมโทรม การปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ และการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม ระบบอาหารทางเลือก เช่น ป่าอาหาร (Food forest) สามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ในบริบทตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งป่าอาหารเป็นวนเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นระบบที่ปลูกพืชหลายชั้น (3 ถึง 7 ชั้น) ที่มีความสูงต่างกัน ได้แก่ ต้นไม้ พุ่มไม้ และพืชคลุมดิน ป่าอาหารมีศักยภาพที่จะให้อาหารในการดำรงชีวิต รวมถึงนิเวศบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การลดความร้อน การจัดเก็บคาร์บอน และเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ…

การแปลงพื้นที่ว่างเปล่าในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสามารถลดการทำลายพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียงได้ และการวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการถมดินหลังอุตสาหกรรมบางประเภทนั้นได้มอบผพลอยได้เพิ่มเติมให้กับผึ้งที่ได้รับประโยชน์