Home บทความ

บทความ

มีโอกาสได้ฟัง Communities for Future Online Summit  ซึ่งได้เชิญบุคคลสำคัญมากมายที่มาบทบาทสำคัญในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้น ท่ามกลางปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเผชิญอยู่  หนึ่งในบุคคลเหล่านั้น คือ Thomas Hubl ครูทางด้านจิตวิญญาณ ที่คิดริเริ่มโครงการ Pocket Project ขึ้น เพื่อทำงานเยียวยาบาดแผลร่วมของสังคม หรือ collective trauma ซึ่งมีผลต่อการกระทำ และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เยียวยาบาดแผลภายใน และบาดแผลร่วมของสังคม ด้วยชุมชน และความสัมพันธ์ was last…

พระแม่ธรรมชาติ (Mother Nature) ขุมพลังอำนาจแห่งธรรมชาติผู้ให้กำหนดชีวิตทุกสรรพสิ่ง โดยให้กำหนดพืชและไม้ยืนต้นมาแล้วกว่า 460 และ 370 ล้านปีตามลำดับ

Prof Yves Cabannes ศาสตราจารย์เกียรติคุณและผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมือง University College London (UCL) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรในเมืองในต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

และแล้วเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของ “ฟาร์มของคนเมือง ฟาร์มของความสุข” ซึ่งฉันจะพาคุณไปสัมผัสกับความสุขอันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย Beijing farmer’s market

ตอนที่แล้วฉันเขียนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับฟาร์มเกษตรชานเมืองในบทบาทของการผลิต ระบบ ผลิตอาหารของครือข่ายเกษตรกรรายย่อยใน Beijing farmer’s market ที่ฉันมีโอกาสไปเยี่ยมมา 6 – 7 แห่ง 

ฉันตั้งความหวังกับการเดินทางไปปักกิ่งครั้งนี้  ฉันอยากเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเกษตรในเมืองและระบบอาหารของเมือง ด้วยความที่ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงเหมือนกับกรุงเทพที่ฉันทำงาน แต่มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพถึง 10 เท่า

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มีโอกาสได้ต้อนรับที่ปรึกษา 2 ท่าน จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

มีคนเคยบอกว่า ธรรมชาติกำลังสื่อสาร บอก หรือสอนบางอย่างให้กับชีวิตเราเสมอ หากเราเปิดตา เปิดใจรับฟัง ผู้เขียนเองก็มีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญในชีวิตจากธรรมชาติอยู่ไม่น้อย เช่นเดียวกับนักปลูกผักอีกหลายคนที่มีโอกาสได้พบเจอ พูดคุย รวมถึงที่มีโอกาสได้อ่านเรื่องเล่าถึงบทเรียนแห่งชีวิตที่พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการทำสวน มีหลายมุมมองที่น่าสนใจ และอยากนำมาแบ่งปันค่ะ

มีโอกาสได้อ่านหนังสือ Love Letter to the Earth ที่เขียนโดยท่านติช นัท ฮันท์ แล้วรู้สึกซาบซึ้ง ตระหนักถึงมุมมองหลายอย่างที่เราไม่เคยนึกถึงเกี่ยวกับผืนดิน หรือพระแม่ธรณีของเรา จึงอยากขอนำเรื่องราวบางส่วนมาแบ่งปันให้อ่านกันค่ะ

ถ้าพูดถึงกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหา ทั้งเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มเครือข่าย Transition Town ถือเป็นเครือข่ายหนึ่งที่เชื่อมั่นในพลังของคนตัวเล็กๆ และเกิดกลุ่มสมาชิกขึ้นมากมาย กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ที่ช่วยกันทำงานในมิติต่างๆเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้พร้อมปรับตัว และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนผ่านมากมาย อย่างไรก็ตาม การสร้างกลุ่มที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้นั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยปาฎิหาริย์  ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่มีรูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทางเครือข่าย Transition Town เขาได้รวบรวม และแบ่งปันเอาไว้อย่างน่าสนใจ พลังกลุ่ม กับการสร้างความเปลี่ยนแปลง was last modified: November 12th, 2019…