Home บทความ

บทความ

Victory Garden คือคำเรียกสวนเกษตรในเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกข้าวยากหมากแพง และเพื่อป้องกันปัญหาความอดอยากหิวโหยของประชาชน พื้นที่ว่างของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้า ทางหนีไฟ ระเบียง สวนหลังบ้าน ที่ว่างหน้าบ้าน ข้างบ้าน ที่ว่างของโรงเรียน ของชุมชน หรือของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อาหารทั้งสิ้น เหมือนว่าการปลูกผัก สร้างอาหารให้ตัวเองนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของประชาชนที่ต้องช่วยกันทำ เรียกว่าตอนนั้นในสหรัฐอเมริกามีสวนเกษตรเกิดขึ้นราว 20 ล้านแห่งทั่วประเทศเลยทีเดียว “Corona Victory Garden” เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต was last…

การปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง หรือการทำเกษตรในเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเป็นอย่างมากทั้งในภาวะปกติ หรือภาวะไม่ปกติอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้

การระบาด Covid-19 ได้ทราบผลกระทบไปทั่วโลก สถานที่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานบันเทิง ศูนย์การประชุม ตลาดสดได้ถูกสั่งปิด วงจรการผลิตและการกระจายสินค้าจากท้องถิ่น ไปสู่ร้านอาหาร

เพราะเราให้คุณค่าและความหมายของพื้นที่แห่งนี้ คือ “พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค” ตามแนวทางของวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

มีโอกาสได้ฟัง Communities for Future Online Summit  ซึ่งได้เชิญบุคคลสำคัญมากมายที่มาบทบาทสำคัญในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้น ท่ามกลางปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเผชิญอยู่  หนึ่งในบุคคลเหล่านั้น คือ Thomas Hubl ครูทางด้านจิตวิญญาณ ที่คิดริเริ่มโครงการ Pocket Project ขึ้น เพื่อทำงานเยียวยาบาดแผลร่วมของสังคม หรือ collective trauma ซึ่งมีผลต่อการกระทำ และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เยียวยาบาดแผลภายใน และบาดแผลร่วมของสังคม ด้วยชุมชน และความสัมพันธ์ was last…

พระแม่ธรรมชาติ (Mother Nature) ขุมพลังอำนาจแห่งธรรมชาติผู้ให้กำหนดชีวิตทุกสรรพสิ่ง โดยให้กำหนดพืชและไม้ยืนต้นมาแล้วกว่า 460 และ 370 ล้านปีตามลำดับ

Prof Yves Cabannes ศาสตราจารย์เกียรติคุณและผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมือง University College London (UCL) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรในเมืองในต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

และแล้วเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของ “ฟาร์มของคนเมือง ฟาร์มของความสุข” ซึ่งฉันจะพาคุณไปสัมผัสกับความสุขอันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย Beijing farmer’s market

ตอนที่แล้วฉันเขียนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับฟาร์มเกษตรชานเมืองในบทบาทของการผลิต ระบบ ผลิตอาหารของครือข่ายเกษตรกรรายย่อยใน Beijing farmer’s market ที่ฉันมีโอกาสไปเยี่ยมมา 6 – 7 แห่ง 

ฉันตั้งความหวังกับการเดินทางไปปักกิ่งครั้งนี้  ฉันอยากเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเกษตรในเมืองและระบบอาหารของเมือง ด้วยความที่ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงเหมือนกับกรุงเทพที่ฉันทำงาน แต่มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพถึง 10 เท่า