Home บทความ

บทความ

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นหนึ่งในประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ วนเกษตรในเมือง (Urban Agroforestry) ตอนที่ 1 : คุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม was last modified: April 17th, 2019 by p.danpitakkul@gmail.com

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน พวกเราเดินบนทางเท้าน้อยลงมาก เวลาเราเดินทางไปสวนสาธารณะใกล้บ้านก็นิยมใช้พาหนะสวนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ จักรยาน เป็นต้น

จากหลายตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงเกษตรเมืองเชิงนิเวศ ระบบอาหารทางเลือกและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มาครั้งนี้เรามาดูวิถีการกินอยู่อย่างยั่งยืนกับเชฟหนุ่ม

จำได้ว่า เคยไปสัมภาษณ์คนปลูกผักบนดาดฟ้าถึงเรื่องการทำสวน เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้จับดิน ทุกครั้งที่จับดิน จะรู้สึกว่าได้พลังจากธรรมชาติ ทำให้เขาหลงรักการปลูกผัก 

เมืองเปรียบเสมือนระบบที่เป็นแหล่งรวมตัวของหน่วยเล็กๆ ที่เรียกว่า คนเมือง เมืองจึงเปรียบเสมือนได้ดังระบบหนึ่งของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ

จากการคาดการณ์ของ UN Habitat พบว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มจาก 3.3 สิบล้านคนในปี 2007 เป็น 6.4 สิบล้านคนภายในปี 2050  โดยคาดว่าภายในปี 2030 จะมีประชากรที่อยู่ในเมืองคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์จากประชากรโลกทั้งหมดเลยทีเดียว

ปัจจุบัน ตลาดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้าและผู้บริโภค ตลาดสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ตลาดนัด ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต

จะว่าไป หากเข้าไปเลือกซื้อของกิน ของใช้ เพียงผิวเผิน แบบเข้าไปช้อปปิ้งที่สหกรแห่งนี้ ก็คงไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากมายนัก แต่พอมีโอกาสได้ฟังเรื่องราว ที่มาที่ไป ของสหกรแห่งนี้ ก็อดรู้สึกชื่นชมไม่ได้

แม้ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องภาวะโลกร้อนและวิกฤติที่น้ำมันเหลือแค่ก้นบ่อ (peak oil) กันมาก แต่คำถามสำคัญก็คือเราจริงจังกับการรับมือกันแค่ไหน ที่ผ่านมา มักเป็นเพียงการวิเคราะห์ว่านี่เป็นภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิด ขึ้นได้ในอนาคต มากกว่าการมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ และเป็นที่ประจักษ์ว่าเกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมุมมองแบบหลังโน้มเอียงทำให้หลายคนเริ่มมอง “Climate Change” เป็น “Climate Normal” กล่าวคือ คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงจนมองว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการตั้งรับปรับตัว