Home บทความ

บทความ

เมื่อโคโรน่าไวรัสเริ่มระบาดหนักไปทั่วโลก อนาคตของฟาร์มครอบครัว Cannard ที่ซึ่งเป็นเจ้าของผักออร์แกนิคที่ส่งให้กับร้านอาหาร Berleley ได้ดูหมดหนทางไปต่อ

    ภายใต้ภารกิจ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร ให้กับชุมชนที่มีความเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่อาหารในชุมชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งทำให้พวกเขาตกงาน ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้และการเข้าถึงอาหาร โดยการสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนได้ลงมือปลูกผัก

โดย Mas Masumoto การอยู่ห่างจากกัน. นั่นคืออารมณ์ที่เราทุกคนกำลังเผชิญทามกลางช่วงเวลาของโรคที่ระบาดไปทั่วโลก เรื่องราวจากเกษตรกรสวนลูกพีชและนักเขียน

ที่ผ่านมา เราพูดถึงประโยชน์ของการปลูกผักทำสวนที่ดีต่อกายและใจไปไม่น้อย แต่หลายคนก็อาจสงสัยว่าดีอย่างที่พูดจริงหรือ ทำอย่างอื่นก็ได้ผลเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพราะเรามีทางเลือกได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่เขาได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบ การปลูกผัก ทำสวน กับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

เกษตรในเมือง (Urban Agriculture) เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเพื่อตอบโจทย์แนวทาง “เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง” หรือ Transition Town ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ซึ่งสนับสนุนให้มีการสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อรับมือภัยธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

การเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูก ในวันพืชมงคลปีนี้ โครงการ #สวนผักคนเมือง #มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเปิดตัวชุดความรู้การทำเกษตรในเมือง การสร้างพื้นที่อาหารในเมือง ขนาด 100 ตารางเมตร

–แนวคิดนี้มองเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะหนุนเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในเมือง กล่าวคือ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดา ได้ประกาศคำสั่งฉุกเฉินให้สวนผักชุมชนทั้งในพื้นที่รัฐและเอกชนสามารถเปิดทำการได้ทันที พร้อมประกาศว่าสวนผักนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เราได้นำเสนอ บทเกริ่นนำ : นิยามความหมาย ความท้าทายของการขับเคลื่อนงานเกษตรในเมืองของไทย และครั้งต่อไปจะชวนทำความเข้าใจบทบาทของเกษตรในเมือง บทที่ 1 : เกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเมือง (Urban Metabolism) แต่ก่อนจะไปถึงบทที่ 1 นั้น โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) อยากจะฉายภาพรวมให้เห็นบทบาทความสำคัญของเกษตรในเมือง ที่ไม่ได้มีเพียงมิติด้านอาหารเพียงอย่างเดียว แต่การทำเกษตรในเมืองยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในหลายมิติอีกด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความเชื่อมโยงภาพกว้างนี้ก่อน ว่าในอีก 6 -7 ครั้งที่เราจะ พูดถึงเรื่อง “เกษตรในเมือง ความสำคัญ ความท้าทาย…