Home ความรู้เกษตรในเมือง/งานวิจัย

ความรู้เกษตรในเมือง/งานวิจัย

    ภายใต้ภารกิจ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร ให้กับชุมชนที่มีความเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่ผ่านมา เราพูดถึงประโยชน์ของการปลูกผักทำสวนที่ดีต่อกายและใจไปไม่น้อย แต่หลายคนก็อาจสงสัยว่าดีอย่างที่พูดจริงหรือ ทำอย่างอื่นก็ได้ผลเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพราะเรามีทางเลือกได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่เขาได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบ การปลูกผัก ทำสวน กับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

สวนผักคนเมืองเสวนา “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 4 ภาค”

 instock เป็นร้านอาหารที่นำอาหารเหลือทิ้ง จากซุปเปอร์มาร์เก็ต กลับมาปรุงเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยและลบภาพของคำว่า “อาหารเหลือทิ้ง” ไปได้เลย

มีโอกาสได้ไปร่วมงานการประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำได้ว่า เคยไปสัมภาษณ์คนปลูกผักบนดาดฟ้าถึงเรื่องการทำสวน เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้จับดิน ทุกครั้งที่จับดิน จะรู้สึกว่าได้พลังจากธรรมชาติ ทำให้เขาหลงรักการปลูกผัก 

จากการคาดการณ์ของ UN Habitat พบว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มจาก 3.3 สิบล้านคนในปี 2007 เป็น 6.4 สิบล้านคนภายในปี 2050  โดยคาดว่าภายในปี 2030 จะมีประชากรที่อยู่ในเมืองคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์จากประชากรโลกทั้งหมดเลยทีเดียว

สวนผักบนดาดฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบัน สวนผักในเมืองกรุงเทพได้เกิดขึ้นหลายแห่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดิน หัวใจหลักของเกษตรธรรมชาติ หลักของเกษตรธรรมชาติ เราต้องดึงศักยภาพของดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งดินที่มีชีวิตจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับดินในพื้นที่ได้