Home บทบาทเกษตรในเมือง

บทบาทเกษตรในเมือง

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร http://www.asiamuseum.co.th/ http://www.facebook.com/smartgrowththailand/ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในการแผ่ขยายของเมืองในทางราบกระจัดกระจายรุกล้ำเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติและเกษตรกรรมที่ดิน

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรในเมือง โดยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

เกษตรในเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศเกี่ยวข้องกันอย่างไร หากเราร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักผลไม้กินได้ในเมืองจะช่วยโลกได้อย่างไรบ้าง เชิญร่วมค้นหาคำตอบที่นี่ค่ะ

เมืองเปรียบเสมือนระบบที่เป็นแหล่งรวมตัวของหน่วยเล็กๆ ที่เรียกว่า คนเมือง เมืองจึงเปรียบเสมือนได้ดังระบบหนึ่งของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ

ทำไมต้องพูดถึงโรซาริโอ้? คำตอบก็คือเป็นเพราะแผนงานส่งเสริมเกษตรในเมือง (Urban Agriculture Programme) ของเขาซึ่งเริ่มในปี 2002 ได้รับรางวัลจาก UNยกให้เป็น Best Practice ของโลก จึงน่าค้นหาไม่น้อยว่าเขาโดดเด่นอย่างไร และเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง

ครั้งที่แล้วได้เล่าถึงประสบการณ์ของเมืองฮาวาน่า ประเทศคิวบาในภาพใหญ่  ในระดับนโยบายและแผนการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมือง ไปแล้ว คราวนี้ขอหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ของการเดินทางของเกษตรในเมือง ผ่านกลุ่มคนเล็กๆ ที่เมืองเบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล ให้ฟังกันบ้าง

เรื่องเกษตรในเมืองที่ฮาวาน่า คิวบา มีอะไรน่าเรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรกรรมในเมือง กลไกในเชิงนโยบายและกฎหมาย