Home บทบาทเกษตรในเมือง

บทบาทเกษตรในเมือง

สร้างความมั่นคงทางอาหารข้างบ้าน ลดรายจ่ายในครัวเรืองด้านอาหาร หนึ่งในโครงการขนาดเล็ก โครงการสวนผักคนเมือง

กลุ่มสมานฉันท์   เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนงาน  บริษัท เบด แอนด์ บาธ    ซึ่งถูกเลิกจ้างจากบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์เนมส่งออก  เช่น  ไนกี้  อดิดาส  แก็ป  อัมโบร   รีบอก  ฯ   ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีหลักจรรยาบรรณด้านแรงงานและขบวนการผลิตที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด    แต่กระบวนการผลิตกับเอาเปรียบและกดขี่     และสุดท้ายก็ปิดโรงงานลอยแพคนงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและค่าชดเชย    ทำให้คนงานลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองทั่งๆ ที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าสิทธิของคนงานหลังถูกเลิกจ้างควรจะได้รับอะไรบ้าง! การต่อสู้เพื่อ #พื้นที่ชีวิตกลุ่มคนเย็บผ้า (บางบอน) “จากคนงานที่ถูกเลิกจ้าง มาเป็นคนของกิจการเอง” #กลุ่มคนงานสมานฉันท์ was last modified: September…

“โครงการแบ่งปันอาหารชุมชนเมือง” หนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่อาหาร . จากกลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (คนจนเมือง) ที่ก่อตั้งขึ้น ในเดือนธันวาคม 2538 เพื่อหยุดการไล่รื้อคนใต้สะพานของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีมาตรการรองรับช่วยเหลือ และเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดหาที่ดินรองรับ ที่ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม

การระบาดของโควิด – 19 ทำให้พวกเขาหลังชนฝา การรอรับเพียงอาหารบริจาค อาจไม่ใช่ทางรอดของอนาคต แต่การเข้าถึงอาหาร ด้วยการมีพื้นที่อาหารของตนเองต่างหาก คือการยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารที่แท้จริง!!

ในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผลิตอาหารให้ได้ร้อยละ 30 ของความต้องการทางโภชนาการภายในปี 2573   Bjorn Low  ผู้อำนวยการบริหารของ Edible Garden City กล่าวว่าชาวสิงคโปร์สามารถทำอะไรได้มากกว่าการปลูกสวนสมุนไพรของตนเอง

ในเวลาวิกฤติ กรุงเทพกำลังหาพื้นที่สำหรับสร้างอาหารให้ตนเอง เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือทางสังคมและกฏหมายให้กับแรงงานข้ามชาติที่เปราะบาง สำนักงานของ MWRN ที่ปกติเป็นบ้านให้กับแรงงานข้ามชาติที่เปราะบางอยู่แล้ว แต่หลังจากวิกฤติโควิด – 19  มันยังกลายมาเป็นแหล่งอาหารที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   In times of crisis, Bangkok is finding space to grow its own food was last modified: August 18th,…

“พวกเขาคือ James Dean แห่งสวนผัก เขากำลังพาชมที่ดินเล็กๆที่ใช้เพาะปลูกใน Edgemoor ที่ซึ่งใบของต้นผักกาดแก้วจากพื้นดินเปียกชื้นที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสดูเหมือนไม่จริงของสีของเหล้าและลูกพลัม   ”   Ray Wunderlich III กล่าวและยังเสริมว่า  “ มันเป็นชีวิตที่สวยงามแต่มีชีวิตสั้นๆ” Wunderfarms สวนผักในเมือง St.Petersburg ที่กำลังเติบโตและการกลับมาช่วยเหลือกันในชุมชน was last modified: August 17th, 2020 by itsme.tact@gmail.com

ความเชื่อที่ว่า “เมืองไทยนั้นอุดมสมบูณ์  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ และกำลังจะเป็นครัวของโลก”  อาจจะเป็นเพียงมายาคติสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้  ค่อยๆพิสูจน์และฉายภาพให้เราเห็นมากขึ้นว่า เรากำลัง เผชิญหน้ากับ ‘ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร’

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารอเมริกานับล้านนาย ได้ทำสวน “Victory gardens” ที่สนามด้านหลังซึ่งสุดท้ายก็ได้ใช้เป็นเสบียงอาหารของประเทศโดยร้อยละ 40 เป็นผักและผลไม้ที่ปลูกจากท้องถิ่น  ครั้งหนึ่งเมื่อสงครามจบแล้วสวนผักในเมืองก็เริ่มเหี่ยวแห้งหายไป และเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพในชนบทก็มาแทนที่