Home บทบาทเกษตรในเมือง

บทบาทเกษตรในเมือง

“โครงการแบ่งปันอาหารชุมชนเมือง” หนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่อาหาร . จากกลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (คนจนเมือง) ที่ก่อตั้งขึ้น ในเดือนธันวาคม 2538 เพื่อหยุดการไล่รื้อคนใต้สะพานของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีมาตรการรองรับช่วยเหลือ และเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดหาที่ดินรองรับ ที่ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม

การระบาดของโควิด – 19 ทำให้พวกเขาหลังชนฝา การรอรับเพียงอาหารบริจาค อาจไม่ใช่ทางรอดของอนาคต แต่การเข้าถึงอาหาร ด้วยการมีพื้นที่อาหารของตนเองต่างหาก คือการยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารที่แท้จริง!!

ในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผลิตอาหารให้ได้ร้อยละ 30 ของความต้องการทางโภชนาการภายในปี 2573   Bjorn Low  ผู้อำนวยการบริหารของ Edible Garden City กล่าวว่าชาวสิงคโปร์สามารถทำอะไรได้มากกว่าการปลูกสวนสมุนไพรของตนเอง

ในเวลาวิกฤติ กรุงเทพกำลังหาพื้นที่สำหรับสร้างอาหารให้ตนเอง เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือทางสังคมและกฏหมายให้กับแรงงานข้ามชาติที่เปราะบาง สำนักงานของ MWRN ที่ปกติเป็นบ้านให้กับแรงงานข้ามชาติที่เปราะบางอยู่แล้ว แต่หลังจากวิกฤติโควิด – 19  มันยังกลายมาเป็นแหล่งอาหารที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   In times of crisis, Bangkok is finding space to grow its own food was last modified: August 18th,…

ความเชื่อที่ว่า “เมืองไทยนั้นอุดมสมบูณ์  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ และกำลังจะเป็นครัวของโลก”  อาจจะเป็นเพียงมายาคติสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้  ค่อยๆพิสูจน์และฉายภาพให้เราเห็นมากขึ้นว่า เรากำลัง เผชิญหน้ากับ ‘ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร’

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารอเมริกานับล้านนาย ได้ทำสวน “Victory gardens” ที่สนามด้านหลังซึ่งสุดท้ายก็ได้ใช้เป็นเสบียงอาหารของประเทศโดยร้อยละ 40 เป็นผักและผลไม้ที่ปลูกจากท้องถิ่น  ครั้งหนึ่งเมื่อสงครามจบแล้วสวนผักในเมืองก็เริ่มเหี่ยวแห้งหายไป และเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพในชนบทก็มาแทนที่

วิกฤต COVID -19   ถือเป็นช่วงบททดสอบสำคัญเกี่ยวกับศักยภาพของเกษตรในเมืองในระดับสากล โดยจะขอชวนไปพิจารณาสถานการณ์ในเรื่องเกษตรในเมืองของต่างประเทศ จากหลายกรณีศึกษาแต่ละที่มีความโดดเด่น  ในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ฟังการบรรยายของ ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจำปี 2563  “สร้างสังคมความมั่นคงทางอาหาร เผชิญหน้าวิกฤต” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ สวนชีววิถี “บทบาทเกษตรในเมืองในการรับมือวิกฤต” ตอนที่ 1 was last modified: January…

การทำสวนที่บ้านกลับมาได้รับความนิยมหลังผู้คนหันมาปลูกผักผลไม้สดกินเองในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ รัฐบาลที่เคยทำเรื่องสวนผักที่บ้านมาก่อน ได้เริ่มโครงการสนับสนุนการทำสวนผักที่บ้านด้วยชุดเมล็ดผัก 2 ล้านชุด และคำแนะนำต่างๆที่ใช้ในการทำสวนผักที่บ้าน จากการเริ่มคลายล็อคดาวน์ รัฐบาลได้เพิ่มกำลังใจในการทำสวนที่บ้าน ด้วยการเพิ่มความน่าสนใจในการทำสวนผักที่บ้าน เช่น การเน้นให้ประชาชนผลิตอาหารบางชนิดเองแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ประโยชน์หลักๆของสวนผักที่บ้านคือ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับระดับบุคคลและครอบครัว อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยลดความตึงเครียดในครอบครัว