Home ระบบอาหารทางเลือก

ระบบอาหารทางเลือก

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (NParks) แห่งสิงคโปร์ จะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชกินได้จำนวน 400,000 ห่อในปีนี้ และนักปลูกสามารถเริ่มลงทะเบียนผู้สนใจตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันอาทิตย์ (10 ต.ค.) ที่่ผ่านมา

Orto 2.0 เป็นสมาคมสหกรณ์การเกษตรที่เกิดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฤดูร้อนปี 2017 และดำเนินการโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ 4 คน ซึ่งทั้งหมดมีอายุต่ำกว่า 30 ปี เยาวชนมุ่งเป้าไปที่การนำเสนออาหารที่สดใหม่ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของกรุงโรมโดยปฏิบัติตามหลักการเกษตรเชิงนิเวศ

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อความสมบูรณ์เติบโตของประชากรโลก และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งอาหารไว้ วันอาหารโลก (World Food Day) ก่อตั้งมาแล้วกว่า 76 ปี โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO

เวลาพูดถึงการพัฒนาเมือง คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยมองข้ามเรื่องอาหาร ซึ่งแท้จริงแล้วอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต จะว่าไป บางทีอาจเป็นเพราะคนไทย ได้รับการปลูกฝังมานานว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ์” ทว่า หลายคนยังไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การลดน้อยลงของพื้นที่เกษตรกรรม อายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงการเร่งใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งล้วนนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น และผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นแน่นอน . บทบาทของเกษตรในเมือง เกิดขึ้นในสังคมไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ผ่านการปลูกผักในเมืองหรือสวนผักคนเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้านอาหารของคนเมือง โครงการสวนผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มให้เกิดการปลูกผักในเมือง…

บทนำ ระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่ยั่งยืน รวมทั้งพื้นที่เกิดความเสื่อมโทรม การปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ และการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม ระบบอาหารทางเลือก เช่น ป่าอาหาร (Food forest) สามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ในบริบทตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งป่าอาหารเป็นวนเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นระบบที่ปลูกพืชหลายชั้น (3 ถึง 7 ชั้น) ที่มีความสูงต่างกัน ได้แก่ ต้นไม้ พุ่มไม้ และพืชคลุมดิน ป่าอาหารมีศักยภาพที่จะให้อาหารในการดำรงชีวิต รวมถึงนิเวศบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การลดความร้อน การจัดเก็บคาร์บอน และเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ…

ขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตอนเหนือของย่าน River Bend ทางด้านเหนือของ Des Moines คุณ Monika Owczarski กำลังเก็บเกี่ยวกระเทียมบนที่ดินที่เธอเช่าจากเมืองนี้ ซึ่งอากาศมีกลิ่นที่หอมหวานและเปรี้ยวเมื่อเธอดึงเงินรางวัลของเธอออกจากโลก ฝั่งตรงข้ามมีปั๊มดูดเสียงดังในที่ทำงาน โกดังขนาดเล็กสองหลังเพิ่งถูกสร้างขึ้นบนแปลงฝั่งตรงข้ามถนน

เมืองโรซาริโอเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอาร์เจนตินา ซึ่งผู้อยู่อาศัยไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับวิกฤต เมื่อเศรษฐกิจของประเทศพังทลายในปี 2544 แรงงานในโรซาริโอกว่าหนึ่งในสี่ตกงานทันที ประชากรกว่าครึ่งอยู่ในสถานะต่ำกว่าเส้นความยากจน ต้องเผชิญกับราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนอาหาร ผู้อยู่อาศัยบางส่วนจึงหันไปขโมยอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตแทน

การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนเมืองจึงมีรายได้ที่ลดลงซึ่งส่วนทางกับค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือวิกฤตการเข้าถึงอาหารอันเนื่องมาได้รายได้ที่น้อยลง ทำให้หลายเมืองหลายประเทศต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความอดอยากและหิวโหย ไม่เว้นแม้แต่เมืองที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไปไกลแล้วอย่าง Vancouver ประเทศแคนนาดาก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการส่งเสริมสวนผักชุมชน หรือ การบริจาคอาหารผ่าน ตู้ปันสุข หรือ ธนาคารอาหาร ปรับตัว คิดค้น รับมือ กับ ความไม่มั่นคงทางอาหารในวิกฤตโควิด กรณีศึกษาที่ Vancouver ประเทศแคนาดา was last modified: June 15th, 2021…

ในขณะที่เกษตรในเมืองมีบทบาทในการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอาหารในหลายเมืองใหญ่ในอเมริกา ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของอาหาร ความยั่งยืนและการกำหนดระบบอาหารให้เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้น แต่อาจจะไม่เป็นหนทางที่เป็นสูตรสำเร็จที่เราจะคาดหวังว่าสวนผักดาดฟ้า หรือ สวนผักชุมชนตามที่ต่างๆ จะผลิตอาหารป้อนให้แก่คนเมืองส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามมหานครต่างๆ

ระบบอาหารนั้นมีความจำเป็นในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะว่ามันเป็นแจกจ่ายพลังงานที่ต้องใช้ดำรงชีวิต และใช้ในการทำงาน อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์มหภาคได้เพิกเฉยต่อความเชื่อที่ว่าอุตสาหรรกรมอาหารและการเกษตรนั้นปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรและได้รับเงินอุดหนุนอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทั่วโลกได้สมปรารถนาเรื่องอาหาร