Home ระบบอาหารทางเลือก

ระบบอาหารทางเลือก

ในขณะที่เกษตรในเมืองมีบทบาทในการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอาหารในหลายเมืองใหญ่ในอเมริกา ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของอาหาร ความยั่งยืนและการกำหนดระบบอาหารให้เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้น แต่อาจจะไม่เป็นหนทางที่เป็นสูตรสำเร็จที่เราจะคาดหวังว่าสวนผักดาดฟ้า หรือ สวนผักชุมชนตามที่ต่างๆ จะผลิตอาหารป้อนให้แก่คนเมืองส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามมหานครต่างๆ

ระบบอาหารนั้นมีความจำเป็นในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะว่ามันเป็นแจกจ่ายพลังงานที่ต้องใช้ดำรงชีวิต และใช้ในการทำงาน อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์มหภาคได้เพิกเฉยต่อความเชื่อที่ว่าอุตสาหรรกรมอาหารและการเกษตรนั้นปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรและได้รับเงินอุดหนุนอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทั่วโลกได้สมปรารถนาเรื่องอาหาร

การเกิดวิกฤต COVID-19 ได้สร้างผลกระทบต่อระบบอาหารในทุกระดับไปทั่วโลก โครงสร้างระบบอาหารสมัยใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ภาครัฐและเอกชน การเผชิญวิกฤตในครั้งนี้ทำเราตระหนักได้ว่าเรากำลังเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้น ทำให้แผนและนโยบายที่วางไว้ต้องหันกันมาทบทวนกันใหม่ทั้งหมด’ COVID-19 กับการเขย่าระบบอาหารรูปแบบใหม่อย่างมโหราฬ ระบบอาหารรูปแบบใหม่ (modern food system) ที่เราพึ่งพาก่อนวิกฤตโรคระบาดจะเข้ามา ได้เคยถูกยกย่องว่าเป็นระบบอาหารที่­ป้อนอาหารให้แก่พลเมืองโลกไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้อย่างมาก ซึ่งลดการขาดสารอาหารจากร้อยละ 50 ของประชากรโลกในปี 1945 มาอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ในปี 2017 ระบบห่วงโซ่อุปทานได้ถูกออกแบบให้มีการกระจายอาหารอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ด้วยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม อาหารในราคาถูกและสะดวกสบายจากระบบดังกล่าวก็นำมาซึ่งราคาที่ต้องจ่ายจากห่วงโซ่ที่ยาวและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มากับผลทางจริยธรรม การเข้ามาของโควิดส่งผลห่วงโซ่อุปทานของระบบอาหาร (Modern…

วิธีการเริ่มต้นเป็นเกษตรกรในเมืองแบบใหม่ของประเทศเบลเยียม บริษัท Start-Up ที่ชื่อ “Peas&Love”  ได้เช่าพื้นที่รกร้างและพื้นที่วางบนดาดฟ้ามาทำสวนผักที่ให้คนมาเช่าปลูกผัก ผลิตอาหาร บริษัทจะทำงานสวนทุกอย่าง แต่สมาชิกจะเป็นคนเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สดใหม่ มีคำเตือนในแอปพลิเคชั่นว่าผลผลิตของเราพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว สมาชิกจะแบ่งปันผลผลิตและที่ว่างในสวนร่วมกับชุมชน บริษัท Start-Up สัญชาติเบลเยี่ยมกำลังช่วยประชาชนในเมืองใหญ่ ๆ ในการทำเกษตรในเมือง โดย Peas&Love คือผลิตผลของ Jean-Patrick Scheepers ผู้ก่อตั้งร่วมโรงเรียนสอนทำอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเบลเยียม หลังจากความล้มเหลวในโครงการทำสวนผักแบบยั่งยืนใกล้กับเมือง Brussels เขาก็ย้ายทั้งหมดเข้ามาในเมืองและเริ่มทำสวนบนดาดฟ้าและในสวนที่บ้าน “ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผมพยายามปลูกผัก…

คำถามสำคัญของ ดร.จุตพร เทียรมา อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “การบริการของระบบนิเวศสามารถส่งผลต่อระบบเกษตรกรรมได้อย่างไร?”

#เกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ (คนจนชนบท) #กลุ่มคนเย็บผ้า ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง (คนจนเมือง)

เรียงความโดย Jean-Martin Fortier เมื่อผู้คนพูดถึงอนาคตของการทำฟาร์มพวกเขามักจะนึกภาพของฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ในตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ สวนแนวตั้งที่คลานขึ้นไปบนตึกระฟ้าในเมืองหรือโรงงานที่ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งขยายตัวออกไปเป็นไมล์และไกลออกไปเรื่อย ๆ ในทะเลทราย ใต้น้ำ หรือแม้แต่บนดาวเคราะห์อื่น ๆ แต่การแก้ปัญหาเหล่านี้ดูเหมือน การอธิบายที่ขาดความเชื่อมต่อของเราจากโลกของธรรมชาติได้อย่างแม่นยำมากกว่าเดิม มากกว่าการนำเสนอเส้นทางที่แท้จริงในการพัฒนาระบบอาหารและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอนาคตที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป เราต้องคิดให้เรียบง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อโคโรน่าไวรัสเริ่มระบาดหนักไปทั่วโลก อนาคตของฟาร์มครอบครัว Cannard ที่ซึ่งเป็นเจ้าของผักออร์แกนิคที่ส่งให้กับร้านอาหาร Berleley ได้ดูหมดหนทางไปต่อ

โดย Mas Masumoto การอยู่ห่างจากกัน. นั่นคืออารมณ์ที่เราทุกคนกำลังเผชิญทามกลางช่วงเวลาของโรคที่ระบาดไปทั่วโลก เรื่องราวจากเกษตรกรสวนลูกพีชและนักเขียน

เป้าหมายและความตั้งใจ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร พัฒนาสู่ระบบอาหารทางเลือกของคนเมือง ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบอาหารของเมือง ที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบขนาดเล็ก ให้สื่อสารกันโดยตรง สร้างความรับผิดชอบในการผลิตและผลผลิตร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและเป็นธรรมต่อทุกชีวิต ผลผลิตมาจากไหน ?? พื้นที่เกษตรในเมือง : เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่เมือง ของเครือข่ายสวนผักคนเมือง สมาชิกของโครงการฯ ที่มีการปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการแปรรูปอาหาร เครื่องปรุงต่างๆ ที่สามารถนำมาแบ่งปัน กระจายสู่กลุ่มผู้บริโภคในเมือง โดยไม่ต้องให้อาหารเดินทางไกล พื้นที่เกษตรชานเมือง และชนบท : เชื่อมโยงผลผลิตที่มีความความหลากหลาย…