Home ระบบอาหารทางเลือก

ระบบอาหารทางเลือก

คำถามสำคัญของ ดร.จุตพร เทียรมา อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “การบริการของระบบนิเวศสามารถส่งผลต่อระบบเกษตรกรรมได้อย่างไร?”

#เกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ (คนจนชนบท) #กลุ่มคนเย็บผ้า ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง (คนจนเมือง)

เรียงความโดย Jean-Martin Fortier เมื่อผู้คนพูดถึงอนาคตของการทำฟาร์มพวกเขามักจะนึกภาพของฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ในตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ สวนแนวตั้งที่คลานขึ้นไปบนตึกระฟ้าในเมืองหรือโรงงานที่ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งขยายตัวออกไปเป็นไมล์และไกลออกไปเรื่อย ๆ ในทะเลทราย ใต้น้ำ หรือแม้แต่บนดาวเคราะห์อื่น ๆ แต่การแก้ปัญหาเหล่านี้ดูเหมือน การอธิบายที่ขาดความเชื่อมต่อของเราจากโลกของธรรมชาติได้อย่างแม่นยำมากกว่าเดิม มากกว่าการนำเสนอเส้นทางที่แท้จริงในการพัฒนาระบบอาหารและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอนาคตที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป เราต้องคิดให้เรียบง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อโคโรน่าไวรัสเริ่มระบาดหนักไปทั่วโลก อนาคตของฟาร์มครอบครัว Cannard ที่ซึ่งเป็นเจ้าของผักออร์แกนิคที่ส่งให้กับร้านอาหาร Berleley ได้ดูหมดหนทางไปต่อ

โดย Mas Masumoto การอยู่ห่างจากกัน. นั่นคืออารมณ์ที่เราทุกคนกำลังเผชิญทามกลางช่วงเวลาของโรคที่ระบาดไปทั่วโลก เรื่องราวจากเกษตรกรสวนลูกพีชและนักเขียน

เป้าหมายและความตั้งใจ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร พัฒนาสู่ระบบอาหารทางเลือกของคนเมือง ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบอาหารของเมือง ที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบขนาดเล็ก ให้สื่อสารกันโดยตรง สร้างความรับผิดชอบในการผลิตและผลผลิตร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและเป็นธรรมต่อทุกชีวิต ผลผลิตมาจากไหน ?? พื้นที่เกษตรในเมือง : เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่เมือง ของเครือข่ายสวนผักคนเมือง สมาชิกของโครงการฯ ที่มีการปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการแปรรูปอาหาร เครื่องปรุงต่างๆ ที่สามารถนำมาแบ่งปัน กระจายสู่กลุ่มผู้บริโภคในเมือง โดยไม่ต้องให้อาหารเดินทางไกล พื้นที่เกษตรชานเมือง และชนบท : เชื่อมโยงผลผลิตที่มีความความหลากหลาย…

Victory Garden คือคำเรียกสวนเกษตรในเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกข้าวยากหมากแพง และเพื่อป้องกันปัญหาความอดอยากหิวโหยของประชาชน พื้นที่ว่างของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้า ทางหนีไฟ ระเบียง สวนหลังบ้าน ที่ว่างหน้าบ้าน ข้างบ้าน ที่ว่างของโรงเรียน ของชุมชน หรือของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อาหารทั้งสิ้น เหมือนว่าการปลูกผัก สร้างอาหารให้ตัวเองนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของประชาชนที่ต้องช่วยกันทำ เรียกว่าตอนนั้นในสหรัฐอเมริกามีสวนเกษตรเกิดขึ้นราว 20 ล้านแห่งทั่วประเทศเลยทีเดียว “Corona Victory Garden” เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต was last…

การระบาด Covid-19 ได้ทราบผลกระทบไปทั่วโลก สถานที่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานบันเทิง ศูนย์การประชุม ตลาดสดได้ถูกสั่งปิด วงจรการผลิตและการกระจายสินค้าจากท้องถิ่น ไปสู่ร้านอาหาร

เพราะเราให้คุณค่าและความหมายของพื้นที่แห่งนี้ คือ “พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค” ตามแนวทางของวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

พระแม่ธรรมชาติ (Mother Nature) ขุมพลังอำนาจแห่งธรรมชาติผู้ให้กำหนดชีวิตทุกสรรพสิ่ง โดยให้กำหนดพืชและไม้ยืนต้นมาแล้วกว่า 460 และ 370 ล้านปีตามลำดับ

  • 1
  • 2