Home เมืองสีเขียว

เมืองสีเขียว

ภายในปี 2050 ครัวเรือนในประเทศออสเตรเลียจะเห็นฟาร์มในเมืองได้ทั่วไปตามหลังบ้านของพวกเขา ถ้าหนึ่งในผู้หญิงควีนแลนด์รู้วิธีการทำสวน มันเริ่มขึ้นใน บริสเบน คุณ Newberry หวังว่าจะสร้างแบรนด์ให้บริสเบนเป็นเมืองอาหารริมแม่น้ำภายในปี 2050 กลุ่มนี้ได้สมัครชิงรางวัล 200,000 ดอลล่าร์ ในการแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์ระบบอาหารโลก ที่จัดโดยมูลนิธิ Rockyfeller ที่ซึ่งเขาจะใช้เปิดตัวแผนของพวกเขา.“จากผู้เข้าร่วมกว่า 1300 คน พวกเราถูกคัดเลือกให้เหลือ 79 คน และเราได้ปรับแต่งใบสมัครของเรา ดังนั้นเรายังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ” คุณ Newberry กล่าวกับสถานีวิทยุ ABC บริสเบน “พวกเรากำลังพยายามที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้คน…

พวกเราต่างมีส่วนร่วมในการประหยัดอาหารของโลกนี้ สำหรับคนจำนวนมากในโลก เศษขยะอาหารได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การซื้ออาหารที่มากเกินมากกว่าที่เราต้องการเวลาไปตลาด ซื้อผักผลไม้มาเหลือทิ้งที่บ้าน พฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ่มแรงกดดันไปสู่ทรัพยาการธรรมชาติของเรา และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของเรา เมื่อเราทิ้งขยะอาหาร เราทิ้งค่าแรงไปด้วย เราทิ้งการลงทุน และทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างแน่นอน อาทิ น้ำ เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก อีกมากมาย นี่แค่ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่นับรวมค่าขนส่ง ค่ากระบวนการต่าง ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ การสร้างขยะเศษอาหารได้เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการกับวิกฤติ climate chane มันเป็นปัญหาใหญ่มาก ในความเป็นจริง ทั่วทั้งโลก มีอาหารที่ยังสามารถกินได้ถูกทิ้งหรือกลายเป็นขยะทุก…

Prof Yves Cabannes ศาสตราจารย์เกียรติคุณและผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมือง University College London (UCL) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรในเมืองในต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ทะเลทรายคู่ปู้ฉี เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับ 7 ของจีน ทะเลทรายแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมาก มีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่อยู่รอดได้ในระบบนิเทศนี้ ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะปลูกพืชผักสร้างพื้นที่อาหารในทะเลทรายแห้งแล้งนี้ แต่แล้วจีนก็คือจีนไม่มีความพยายามใดบั่นทอนพวกเขาได้ China's Greening Of Vast Kubuqi Desert Is A Model For Land Restoration Projects Everywhere - TIME {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/www.thaicityfarm.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Chinas-Greening-Of-Vast-Kubuqi-Desert-Is-A-Model-For-Land-Restoration-Projects-Everywhere-TIME.mp4","type":"video\/mp4","title":"China's Greening Of Vast Kubuqi Desert…

“สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด  “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” “สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” was last modified: October 24th, 2019 by itsme.tact@gmail.com

เป็นอีกครั้งที่เมืองไทยต้องเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 รุนแรงเช่นเดียวกับปีก่อน ในต้นปี 2020 ค่า AQI (Air Quality Index) ที่ระดับ 170 ไปแล้วซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลระทบต่อสุขภาพ

งาน City Farm Market วันที่ 21กันยายน 2562 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ไทรม้า ที่ผ่านมา เครือข่ายสวนผักคนเมืองมีวงแลกพูดพูดคุยระหว่างเมืองและชนบท ในกิจกรรม สวนผักคนเมืองเสวนา “ผลไม้ป่ายืนต้น ในระบบสวนป่าสมรม”

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วยระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการสวนผักคนเมืองที่ผ่านมา เราเห็นจำนวนคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักในเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ