Home เมืองสีเขียว

เมืองสีเขียว

นอกจากได้ชื่นชมกับความเติบโตงอกงามของพืชผักนานาชนิดในเมืองแล้ว เรายังมีโอกาสได้ไปเที่ยวตลาดนัดเกษตรกร หรือที่เขาเรียกว่า Farmer Market ที่ Kitsilano ด้วย เรียกว่าจากแหล่งผลิตอาหาร

หลังจากเคยอ่าน และเคยฟังเรื่องราวของนครแวนคูเวอร์มาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นความน่าอยู่ของเมือง การเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด

พื้นที่รกร้างว่างเปล่าไร้ประโยชน์ในเมืองมีให้เราได้เห็นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะสองข้างถนน หรือพ้นบ้านไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร ที่นครนิวยอร์คก็พบเจอปัญหานี้เช่นกัน