Home บทความ

บทความ

ทะเลทรายคู่ปู้ฉี เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับ 7 ของจีน ทะเลทรายแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมาก มีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่อยู่รอดได้ในระบบนิเทศนี้ ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะปลูกพืชผักสร้างพื้นที่อาหารในทะเลทรายแห้งแล้งนี้ แต่แล้วจีนก็คือจีนไม่มีความพยายามใดบั่นทอนพวกเขาได้ China's Greening Of Vast Kubuqi Desert Is A Model For Land Restoration Projects Everywhere - TIME {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/www.thaicityfarm.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Chinas-Greening-Of-Vast-Kubuqi-Desert-Is-A-Model-For-Land-Restoration-Projects-Everywhere-TIME.mp4","type":"video\/mp4","title":"China's Greening Of Vast Kubuqi Desert…

ดูเหมือนว่า ทุกวันนี้คนจะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ไปจนถึงอาหารที่ปนเปื้อนต่างๆ ในขณะที่ผู้คนจำนวนไม่น้อย ก็เริ่มตื่นตัว และหันมามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เช่นเรื่องการลดการใช้พลาสติก ทั้งแก้ว ถุง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่อาจจะแค่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ยังไม่ถึงกับเกิดจิตสำนึก หรือลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใดๆ และบางทีการทำเกษตรในเมือง ก็อาจเป็นคำตอบหนึ่ง ที่เข้าไปมีส่วนช่วยสร้างจิตสำนึกเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นได้

สวนผักคนเมืองเสวนา “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 4 ภาค”

“สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด  “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” “สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” was last modified: October 24th, 2019 by itsme.tact@gmail.com

เป็นอีกครั้งที่เมืองไทยต้องเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 รุนแรงเช่นเดียวกับปีก่อน ในต้นปี 2020 ค่า AQI (Air Quality Index) ที่ระดับ 170 ไปแล้วซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลระทบต่อสุขภาพ

 instock เป็นร้านอาหารที่นำอาหารเหลือทิ้ง จากซุปเปอร์มาร์เก็ต กลับมาปรุงเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยและลบภาพของคำว่า “อาหารเหลือทิ้ง” ไปได้เลย

งาน City Farm Market วันที่ 21กันยายน 2562 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ไทรม้า ที่ผ่านมา เครือข่ายสวนผักคนเมืองมีวงแลกพูดพูดคุยระหว่างเมืองและชนบท ในกิจกรรม สวนผักคนเมืองเสวนา “ผลไม้ป่ายืนต้น ในระบบสวนป่าสมรม”

ทุกวันนี้เราพูดกันมากถึงปัญหาสุขภาพ ผู้คนล้มป่วยทั้งทางกาย และทางใจ ปัญหาสังคม ผู้คนเต็มได้ด้วยความรุนแรง แก่งแย่งแข่งขัน ความสัมพันธ์แปลกแยก ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนบริโภคอย่างขาดความตระหนัก ขาดความใส่ใจ ที่จะร่วมกันแก้ไข…….บางทีปัญหาที่เราพูดถึงเหล่านี้ อาจเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ที่สวนบ้านคุณ