Home บทความ

บทความ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารอเมริกานับล้านนาย ได้ทำสวน “Victory gardens” ที่สนามด้านหลังซึ่งสุดท้ายก็ได้ใช้เป็นเสบียงอาหารของประเทศโดยร้อยละ 40 เป็นผักและผลไม้ที่ปลูกจากท้องถิ่น  ครั้งหนึ่งเมื่อสงครามจบแล้วสวนผักในเมืองก็เริ่มเหี่ยวแห้งหายไป และเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพในชนบทก็มาแทนที่

วิกฤต COVID -19   ถือเป็นช่วงบททดสอบสำคัญเกี่ยวกับศักยภาพของเกษตรในเมืองในระดับสากล โดยจะขอชวนไปพิจารณาสถานการณ์ในเรื่องเกษตรในเมืองของต่างประเทศ จากหลายกรณีศึกษาแต่ละที่มีความโดดเด่น  ในช่วงเวลาดังกล่าว

“บทบาทเกษตรในเมืองในการรับมือวิกฤต” ตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ฟังการบรรยายของ ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจำปี 2563  “สร้างสังคมความมั่นคงทางอาหาร เผชิญหน้าวิกฤต” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ สวนชีววิถี was last modified: July…

การทำสวนที่บ้านกลับมาได้รับความนิยมหลังผู้คนหันมาปลูกผักผลไม้สดกินเองในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ รัฐบาลที่เคยทำเรื่องสวนผักที่บ้านมาก่อน ได้เริ่มโครงการสนับสนุนการทำสวนผักที่บ้านด้วยชุดเมล็ดผัก 2 ล้านชุด และคำแนะนำต่างๆที่ใช้ในการทำสวนผักที่บ้าน จากการเริ่มคลายล็อคดาวน์ รัฐบาลได้เพิ่มกำลังใจในการทำสวนที่บ้าน ด้วยการเพิ่มความน่าสนใจในการทำสวนผักที่บ้าน เช่น การเน้นให้ประชาชนผลิตอาหารบางชนิดเองแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ประโยชน์หลักๆของสวนผักที่บ้านคือ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับระดับบุคคลและครอบครัว อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยลดความตึงเครียดในครอบครัว

Gemüse Korb หรือ โครงการตะกร้าผักเริ่มขึ้นในปี 2010 ด้วยรถเข็นในร้านขายของที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 15 คันทั่วเมือง Berlin ความคิดนี้มาจากการคิดว่าจะหาที่ในเมืองมาทำสวนผักขนาดเล็ก ซึ่งรถเข็นสินค้านั้นตอบโจทย์ทั้งเรื่องความคล่องตัว ขนาดที่พอเหมาะสำหรับสวนผัก และมันสามารถตั้งอยู่ได้ในที่สาธารณะ และทางเปลี่ยว สวนผักเคลื่อนที่ : การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะรกร้างสำหรับการผลิตอาหาร was last modified: June 24th, 2020 by itsme.tact@gmail.com

    จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติสุขภาพ ที่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปตลอดกาล

เมื่อโคโรน่าไวรัสเริ่มระบาดหนักไปทั่วโลก อนาคตของฟาร์มครอบครัว Cannard ที่ซึ่งเป็นเจ้าของผักออร์แกนิคที่ส่งให้กับร้านอาหาร Berleley ได้ดูหมดหนทางไปต่อ

    ภายใต้ภารกิจ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร ให้กับชุมชนที่มีความเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่อาหารในชุมชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งทำให้พวกเขาตกงาน ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้และการเข้าถึงอาหาร โดยการสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนได้ลงมือปลูกผัก

โดย Mas Masumoto การอยู่ห่างจากกัน. นั่นคืออารมณ์ที่เราทุกคนกำลังเผชิญทามกลางช่วงเวลาของโรคที่ระบาดไปทั่วโลก เรื่องราวจากเกษตรกรสวนลูกพีชและนักเขียน