Home บทความ

บทความ

ที่ผ่านมา เราพูดถึงประโยชน์ของการปลูกผักทำสวนที่ดีต่อกายและใจไปไม่น้อย แต่หลายคนก็อาจสงสัยว่าดีอย่างที่พูดจริงหรือ ทำอย่างอื่นก็ได้ผลเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพราะเรามีทางเลือกได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่เขาได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบ การปลูกผัก ทำสวน กับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

เกษตรในเมือง (Urban Agriculture) เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเพื่อตอบโจทย์แนวทาง “เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง” หรือ Transition Town ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ซึ่งสนับสนุนให้มีการสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อรับมือภัยธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

การเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูก ในวันพืชมงคลปีนี้ โครงการ #สวนผักคนเมือง #มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเปิดตัวชุดความรู้การทำเกษตรในเมือง การสร้างพื้นที่อาหารในเมือง ขนาด 100 ตารางเมตร

–แนวคิดนี้มองเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะหนุนเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในเมือง กล่าวคือ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดา ได้ประกาศคำสั่งฉุกเฉินให้สวนผักชุมชนทั้งในพื้นที่รัฐและเอกชนสามารถเปิดทำการได้ทันที พร้อมประกาศว่าสวนผักนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เราได้นำเสนอ บทเกริ่นนำ : นิยามความหมาย ความท้าทายของการขับเคลื่อนงานเกษตรในเมืองของไทย และครั้งต่อไปจะชวนทำความเข้าใจบทบาทของเกษตรในเมือง บทที่ 1 : เกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเมือง (Urban Metabolism) แต่ก่อนจะไปถึงบทที่ 1 นั้น โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) อยากจะฉายภาพรวมให้เห็นบทบาทความสำคัญของเกษตรในเมือง ที่ไม่ได้มีเพียงมิติด้านอาหารเพียงอย่างเดียว แต่การทำเกษตรในเมืองยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในหลายมิติอีกด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความเชื่อมโยงภาพกว้างนี้ก่อน ว่าในอีก 6 -7 ครั้งที่เราจะ พูดถึงเรื่อง “เกษตรในเมือง ความสำคัญ ความท้าทาย…

เกริ่นนำ : นิยามความหมาย ความท้าทายของการขับเคลื่อนงานเกษตรในเมืองของไทย การทำเกษตรในเมืองนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนเท่านั้น แต่เกษตรในเมืองยังมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองในอีกหลายมิติ

เป้าหมายและความตั้งใจ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร พัฒนาสู่ระบบอาหารทางเลือกของคนเมือง ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบอาหารของเมือง ที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบขนาดเล็ก ให้สื่อสารกันโดยตรง สร้างความรับผิดชอบในการผลิตและผลผลิตร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและเป็นธรรมต่อทุกชีวิต ผลผลิตมาจากไหน ?? พื้นที่เกษตรในเมือง : เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่เมือง ของเครือข่ายสวนผักคนเมือง สมาชิกของโครงการฯ ที่มีการปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการแปรรูปอาหาร เครื่องปรุงต่างๆ ที่สามารถนำมาแบ่งปัน กระจายสู่กลุ่มผู้บริโภคในเมือง โดยไม่ต้องให้อาหารเดินทางไกล พื้นที่เกษตรชานเมือง และชนบท : เชื่อมโยงผลผลิตที่มีความความหลากหลาย…

อยู่บ้าน เครียด ปลูกผัก             ตกงาน เครียด ปลูกผัก             ดูข่าว เครียด ปลูกผัก             เงินไม่พอใช้ เครียด ปลูกผัก กังวลว่าจะติดโรค เครียด ปลูกผัก ทะเลาะกับเจ้านาย เครียด ปลูกผัก สารพันปัญหาที่ชีวิตแต่ละคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเช่นนี้ หรือแม้แต่ในยามที่สถานการณ์ปกติ ความเครียดก็เป็นสิ่งที่มาเยือนเราอยู่บ่อยๆ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุปัจจัยใด ไม่รู้จะโฆษณาชวนเชื่อมากไปมั้ย แต่อยากบอกว่า ปลูกผัก ช่วยได้ …

ยามนี้ แต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงาน ต่างก็มีนโยบาย หรือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 หลากหลายรูปแบบ