Home บทความ

บทความ

ก่อนเริ่มต้นปลูกผัก ดินเป็นปัจจัยแรกที่ต้องศึกษาเนื่องจากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ดินเป็นวัสดุที่พืชต้องพึ่งพาในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธาตุอาหาร แหล่งน้ำและอากาศ

เชื่อว่าหลายคนตระหนักถึงเรื่องสารเคมีตกค้างในอาหาร และอยากจะมีอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีไว้กินกันมาขึ้นเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนหลายคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานที่ซื้อ หรือข้อจำกัดเรื่องราคา ว่าผักที่ขึ้นชื่อว่า Organic มักจะราคาสูง

ครั้งที่แล้วได้เล่าถึงประสบการณ์ของเมืองฮาวาน่า ประเทศคิวบาในภาพใหญ่  ในระดับนโยบายและแผนการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมือง ไปแล้ว คราวนี้ขอหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ของการเดินทางของเกษตรในเมือง ผ่านกลุ่มคนเล็กๆ ที่เมืองเบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล ให้ฟังกันบ้าง

เรื่องเกษตรในเมืองที่ฮาวาน่า คิวบา มีอะไรน่าเรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรกรรมในเมือง กลไกในเชิงนโยบายและกฎหมาย

ทราบหรือไม่คะว่า การทำเกษตรในเมืองนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนเท่านั้น แต่เกษตรในเมืองยังมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองในอีกหลายมิติ ซึ่งในต่างประเทศมีการนำเเนวคิดเรื่องบทบาทความสำคัญของเกษตรในเมืองมาใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างน่าสนใจ

นิยามของเกษตรกรรม เป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่ความหมายของคำว่า “เกษตรกรรม หรือ Agriculture” ล้วนมีรากศัพท์ที่เหมือนกัน “เกษตร หรือ agri” หมายถึง ดิน แผ่นดิน “ธรรม” หมายถึง การกระทำ ปลุกพลัง นักปลูกเมือง ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักเกษตรเชิงนิเวศ (Introduction to Agroecology) was last modified: September 14th, 2018…

แม้ว่าอุทกภัยจะถือเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายนั้นมากจากการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างไร้ทิศทาง

ทราบหรือไม่ค่ะว่าการปลูกผักกินเอง หรือการทำเกษตรในเมืองนั้น ไม่เพียงช่วยทำให้เรามีอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพกินเท่านั้น ทว่าการทำเกษตรในเมืองที่เอื้อต่อระบบนิเวศนั้นยังมีประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆซึ่งกำลังเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกเลยทีเดียว

Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในที่เก็บข้อมูลธุรกรรมของสมาชิกภายในระบบ โครงข่ายจะมีลักษณะเป็นใยแมงมุมที่เก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆ เช่น การโอนเงิน การสั่งซื้อสินค้า

สืบเนื่องจากงาน “เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ในเวทีเสวนา “กสิกรรมปริทัศน์” โดยวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ คุณเดชา ศิริภัทร