Home บทความ

บทความ

ปัจจุบันกระแสการบริโภคผักผลไม้ออแกนิกส์ได้ขยายตัวอย่างแพร่หลายจนเป็นหนึ่งในกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เพราะทามกลางเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว

ปัจจุบันอาหารเป็นปัจจัย 4 หรือสินค้าที่คนเมืองต้องจ่าย อาหารสำเร็จรูปที่เรากินกัน เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ อาหารกล่อง เครื่องดื่ม และอื่นๆ ล้วนมีที่มาที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม

ในระบบเกษตรกรรม การให้ปุ๋ยเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่พืช ในเกษตรแผนใหม่จะให้ปุ๋ยเคมีตามธาตุอาหารหลักได้แก่  NPK หรือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

ก่อนเริ่มต้นปลูกผัก ดินเป็นปัจจัยแรกที่ต้องศึกษาเนื่องจากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ดินเป็นวัสดุที่พืชต้องพึ่งพาในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธาตุอาหาร แหล่งน้ำและอากาศ

เชื่อว่าหลายคนตระหนักถึงเรื่องสารเคมีตกค้างในอาหาร และอยากจะมีอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีไว้กินกันมาขึ้นเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนหลายคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานที่ซื้อ หรือข้อจำกัดเรื่องราคา ว่าผักที่ขึ้นชื่อว่า Organic มักจะราคาสูง

ครั้งที่แล้วได้เล่าถึงประสบการณ์ของเมืองฮาวาน่า ประเทศคิวบาในภาพใหญ่  ในระดับนโยบายและแผนการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมือง ไปแล้ว คราวนี้ขอหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ของการเดินทางของเกษตรในเมือง ผ่านกลุ่มคนเล็กๆ ที่เมืองเบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล ให้ฟังกันบ้าง

เรื่องเกษตรในเมืองที่ฮาวาน่า คิวบา มีอะไรน่าเรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรกรรมในเมือง กลไกในเชิงนโยบายและกฎหมาย

ทราบหรือไม่คะว่า การทำเกษตรในเมืองนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนเท่านั้น แต่เกษตรในเมืองยังมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองในอีกหลายมิติ ซึ่งในต่างประเทศมีการนำเเนวคิดเรื่องบทบาทความสำคัญของเกษตรในเมืองมาใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างน่าสนใจ

นิยามของเกษตรกรรม เป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่ความหมายของคำว่า “เกษตรกรรม หรือ Agriculture” ล้วนมีรากศัพท์ที่เหมือนกัน “เกษตร หรือ agri” หมายถึง ดิน แผ่นดิน “ธรรม” หมายถึง การกระทำ ปลุกพลัง นักปลูกเมือง ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักเกษตรเชิงนิเวศ (Introduction to Agroecology) was last modified: September 14th, 2018…

แม้ว่าอุทกภัยจะถือเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายนั้นมากจากการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างไร้ทิศทาง