Home บทความ

บทความ

สำหรับทางเลือกในการจัดการน้ำฝนในพื้นที่เมืองที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งก็คือการทำหลังคาสีเขียว ซึ่งมีการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ด้านต่างๆอีกมากมาย

สร้างประโยชน์จากยางรถยนต์เก่าๆที่หลายคนมองว่าไร้ค่า ใครจะรู้ว่านอกจากใช้ปลูกผักแล้ว ล้อยางยังช่วยป้องกันการรบกวนของสัตว์และแก้ปัญหาน้ำท่วม

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นหนึ่งในประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ วนเกษตรในเมือง (Urban Agroforestry) ตอนที่ 1 : คุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม was last modified: April 17th, 2019 by p.danpitakkul@gmail.com

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน พวกเราเดินบนทางเท้าน้อยลงมาก เวลาเราเดินทางไปสวนสาธารณะใกล้บ้านก็นิยมใช้พาหนะสวนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ จักรยาน เป็นต้น

จากหลายตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงเกษตรเมืองเชิงนิเวศ ระบบอาหารทางเลือกและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มาครั้งนี้เรามาดูวิถีการกินอยู่อย่างยั่งยืนกับเชฟหนุ่ม

จำได้ว่า เคยไปสัมภาษณ์คนปลูกผักบนดาดฟ้าถึงเรื่องการทำสวน เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้จับดิน ทุกครั้งที่จับดิน จะรู้สึกว่าได้พลังจากธรรมชาติ ทำให้เขาหลงรักการปลูกผัก 

เมืองเปรียบเสมือนระบบที่เป็นแหล่งรวมตัวของหน่วยเล็กๆ ที่เรียกว่า คนเมือง เมืองจึงเปรียบเสมือนได้ดังระบบหนึ่งของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ

จากการคาดการณ์ของ UN Habitat พบว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มจาก 3.3 สิบล้านคนในปี 2007 เป็น 6.4 สิบล้านคนภายในปี 2050  โดยคาดว่าภายในปี 2030 จะมีประชากรที่อยู่ในเมืองคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์จากประชากรโลกทั้งหมดเลยทีเดียว

ปัจจุบัน ตลาดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้าและผู้บริโภค ตลาดสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ตลาดนัด ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต