Home บทความ

บทความ

 instock เป็นร้านอาหารที่นำอาหารเหลือทิ้ง จากซุปเปอร์มาร์เก็ต กลับมาปรุงเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยและลบภาพของคำว่า “อาหารเหลือทิ้ง” ไปได้เลย

งาน City Farm Market วันที่ 21กันยายน 2562 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ไทรม้า ที่ผ่านมา เครือข่ายสวนผักคนเมืองมีวงแลกพูดพูดคุยระหว่างเมืองและชนบท ในกิจกรรม สวนผักคนเมืองเสวนา “ผลไม้ป่ายืนต้น ในระบบสวนป่าสมรม”

ทุกวันนี้เราพูดกันมากถึงปัญหาสุขภาพ ผู้คนล้มป่วยทั้งทางกาย และทางใจ ปัญหาสังคม ผู้คนเต็มได้ด้วยความรุนแรง แก่งแย่งแข่งขัน ความสัมพันธ์แปลกแยก ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนบริโภคอย่างขาดความตระหนัก ขาดความใส่ใจ ที่จะร่วมกันแก้ไข…….บางทีปัญหาที่เราพูดถึงเหล่านี้ อาจเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ที่สวนบ้านคุณ

หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมคนเมืองต้องปลูกผัก แค่ไปตลาดก็มีผักให้ซื้อมากมายแล้ว บางคนก็ว่าการปลูกผักหรือการทำเกษตรเป็นเรื่องของเกษตรกรในชนบท ส่วนเมืองก็มีหน้าที่พัฒนาเรื่องพาณิชย์ อุตสาหากรรมไม่ใช่หรือ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วยระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการสวนผักคนเมืองที่ผ่านมา เราเห็นจำนวนคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักในเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้จะกินอะไรดี? นอกจากจะคิดเมนู หรือเลือกร้านอาหารที่จะฝากท้องแล้ว คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมว่า “อาหาร”ที่คุณกำลังกินอยู่นั้นมีประโยชน์แค่ไหน

ทราบหรือไม่ว่าจากข้อมูลการสำรวจของกรุงเทพมหานคร ในปี 2550 พบว่า มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่รกร้างที่ขาดการดูแลจากเจ้าของมากถึง 7,226 แปลง ซึ่งคิดเป็นเนื้อที่ถึง 4,374 ไร่

เคยสังเกตกันบ้างไหมค่ะว่าแต่ละวัน เราสร้างขยะกันมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นขยะจากเศษอาหาร จากแก้วน้ำ ถุงพลาสติก กล่อง ขวด ต่างๆนานา ตัวเลขที่น่าตกใจคือ

ขอบคุณรูปจากอ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ โดยอาจารย์ฐาปนา บุญยประวิตร ถ้าจะกล่าวว่าการผังเมืองของไทยไม่ได้ให้ความสำคัญในการสงวนรักษาและพัฒนาแหล่ง ผลิตอาหารก็คงจะไม่ผิดนัก

ในบรรดาผู้เข้าร่วมประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้ ต้องยอมรับว่าสวนผักบ้านคุณเพ็ญ วัฒนเกตุ เป็นสวนผักที่มีพื้นที่น้อยที่สุด คืออยู่บนระเบียงบ้านเล็กๆ