Home รูปแบบและนวัตกรรม

รูปแบบและนวัตกรรม

ความมุ่งหวังดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นความฝัน ผ่านการเข้าถึงอาหารปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการ น่าจะเป็นต้นทางสำคัญ ซึ่งในปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย และในปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว…

ด้วยศรีษะของพวกเขาในก้อนเมฆและมือของพวกเขาที่เปื้อนดิน กลุ่มพนักงานออฟฟิศที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพวกเขาบนหลังคาของตึกระฟ้าของฮ่องกง ที่ด้านล่างมองไม่เห็น สวนผักที่แผ่กิ่งก้านสาขาของต้นหัวไชเท้า แครอท และรูบาร์บกำลังเบ่งบานอยู่ที่ยอดอาคาร Bank of America ที่สูกว่าง 150 เมตร ซึ่งตัดกันอย่างเด่นชัดและมีสีสันกับเฉดสีเดียวของคอนกรีต เหล็ก และกระจกของย่านการเงินของเมือง

จะเป็นอย่างไร ถ้าเราเคยมีเงินเดือนเป็นแสน แต่วันหนึ่งชีวิตกลับพลิกผัน ทำให้มีรายได้เหลือประมาณ 300 บาทต่อวัน จะเป็นอย่างไร ถ้าวันที่เราเกษียณอายุ แต่ยังไม่มีบ้าน และไม่มีเงินเก็บมากนัก จะเป็นอย่างไร ถ้าบริเวณรอบที่ดินที่เราคิดจะสร้างบ้าน มีปัญหาไฟป่า จนเกือบจะรุกเข้ามาได้ จะเป็นอย่างไร ถ้าบ้านที่เราอยู่ ต้องใช้น้ำบาดาล และน้ำบาดาลมีปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก จะเป็นอย่างไร ถ้าเราปลูกบ้านแล้ว อยากปลูกผักทำสวนด้วย แต่อายุมากแล้ว ไม่อยากก้มมาก สำหรับบางคน โจทย์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิต อาจทำให้รู้สึกท้อ บางคนอาจใช้วิธีการหนีปัญหา แต่สำหรับอาจารย์จิรศักดิ์…

อันที่จริง เราสามารถที่จะออกแบบแปลงปลูกผักได้หลากหลายรูปแบบ ตามวัสดุที่เรามีอยู่ หรือหาได้ง่าย บางคนอาจใช้ไม้ บางคนอาจใช้อิฐ บางคนอาจใช้แท่งซีเมนต์

เมื่อพูดถึงเรื่องเกษตรในเมือง หนึ่งในความหวังสำคัญก็คือ การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนในเมืองได้ คือนอกจากจะสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยการเป็นผู้ผลิตเองได้แล้ว

สวนผัก Rewilding ที่ว่านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการทำเกษตร กับการฟื้นฟูธรรมชาติในเมืองเข้าด้วยกัน เรียกว่านอกจากเราจะปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เราสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารในเมืองได้แล้ว

จำได้ว่า ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปเยือนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ก็คือวันที่ได้รับเชิญไปร่วมวงแลกเปลี่ยนในงานสวนบำบัดที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดขึ้น ครั้งนั้นคุณหมอประพจน์ เภตรากาศ 

อย่างที่หลายคนคงจะสัมผัสรับรู้ได้ว่า สภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงมาก เดี๋ยวฝนตกหนัก เดี๋ยวแดดร้อนจัด

กล่องปลูกผักอเนกประสงค์ ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยคุณชูเกียรติ โกแมน และได้นำมาแบ่งปันในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2017

เลิกสะสมความรู้ และหัดที่จะรักอะไรซะบ้าง นี่คือสิ่งที่คุณศุภรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา อีกหนึ่งผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้