Home สวนผักดาดฟ้า

สวนผักดาดฟ้า

ความมุ่งหวังดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นความฝัน ผ่านการเข้าถึงอาหารปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการ น่าจะเป็นต้นทางสำคัญ ซึ่งในปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย และในปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว…

ด้วยศรีษะของพวกเขาในก้อนเมฆและมือของพวกเขาที่เปื้อนดิน กลุ่มพนักงานออฟฟิศที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพวกเขาบนหลังคาของตึกระฟ้าของฮ่องกง ที่ด้านล่างมองไม่เห็น สวนผักที่แผ่กิ่งก้านสาขาของต้นหัวไชเท้า แครอท และรูบาร์บกำลังเบ่งบานอยู่ที่ยอดอาคาร Bank of America ที่สูกว่าง 150 เมตร ซึ่งตัดกันอย่างเด่นชัดและมีสีสันกับเฉดสีเดียวของคอนกรีต เหล็ก และกระจกของย่านการเงินของเมือง

อันที่จริง เราสามารถที่จะออกแบบแปลงปลูกผักได้หลากหลายรูปแบบ ตามวัสดุที่เรามีอยู่ หรือหาได้ง่าย บางคนอาจใช้ไม้ บางคนอาจใช้อิฐ บางคนอาจใช้แท่งซีเมนต์

จำได้ว่า ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปเยือนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ก็คือวันที่ได้รับเชิญไปร่วมวงแลกเปลี่ยนในงานสวนบำบัดที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดขึ้น ครั้งนั้นคุณหมอประพจน์ เภตรากาศ 

เลิกสะสมความรู้ และหัดที่จะรักอะไรซะบ้าง นี่คือสิ่งที่คุณศุภรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา อีกหนึ่งผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้ 

อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้ คือสวนผักบ้านเฮียอ๋า บ้านหลังนี้  หากไม่บอก

อันที่จริง เคยเขียนเรื่องของครูอุษา หรือคุณกัญญ์ณัทพัทร บุณยะโหตระเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านรังษี แถวห้วยขวางไปแล้วครั้งหนึ่ง ในเรื่องเมื่อคนไม่เคยปลูก ลงมือทำ 

นับวันชีวิตคนเมืองส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนตึก บนคอนโดเพิ่มขึ้นเรื่อย เมื่อพูดถึงพื้นที่ปลูกผัก ก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก

อันที่จริง เราสามารถที่จะออกแบบแปลงปลูกผักได้หลากหลายรูปแบบ ตามวัสดุที่เรามีอยู่ หรือหาได้ง่าย บางคนอาจใช้ไม้ บางคนอาจใช้อิฐ บางคนอาจใช้แท่งซีเมนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการปลูกผักบนดาดฟ้า ซึ่งต้องการให้แปลงมีน้ำหนักไม่มากนัก เพื่อสะดวกในการขนย้าย และไม่ให้อาคารต้องรับน้ำหนักมากจนเกินไป การเลือกต่อแปลงด้วยท่อ PVC ก็ดูจะเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ

คำถามนี้มักคาออกคาใจใครหลายคนที่มีดาดฟ้าทิ้งร้างว่างเปล่ามานาน และเริ่มนึกสนใจที่จะนำมาใช้ปลูกผักแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆเกรงว่าบ้านจะพัง

  • 1
  • 2