Home สวนผักดาดฟ้า

สวนผักดาดฟ้า

คำถามนี้มักคาออกคาใจใครหลายคนที่มีดาดฟ้าทิ้งร้างว่างเปล่ามานาน และเริ่มนึกสนใจที่จะนำมาใช้ปลูกผักแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆเกรงว่าบ้านจะพัง

ใครที่เริ่มสนใจและคิดอยากจะลงมือทำสวนผักดาดฟ้า ลองมาฟังเคล็ดลับและข้อแนะนำในการวางแผนทำแปลงจากผู้เชี่ยวชาญการทำสวนเกษตรดาดฟ้ามานานอย่างสำนักงานเขตหลักสี่

แม้จะมีชีวิตอยู่บนตึกท่ามกลางป่าคอนกรีต เเต่วันนี้ความฝันเรื่องการปลูกผักบนดาดฟ้า หรือทำเกษตรบนพื้นปูนก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงอีกต่อไป ใครสนใจลองมาเรียนรู้เทคนิคการทำสวนผักดาดฟ้าไปด้วยกันเลย