Home สวนผักบนดิน

สวนผักบนดิน

ส่งท้ายปีเก่า ด้วยการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกผักใหม่ๆ ที่มูลนิธิธรรมะเกษตรธรรมชาติได้ทดลองทำอยู่บนภูแสนดาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

สำหรับผู้ที่มีที่ดินว่างเปล่าอยู่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไร และสนใจที่อยากจะริเริ่มปลูกผัก เเต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี ลองมาดูว่าเราควรจะคำนึงถึงอะไรกันบ้าง และควรจะเริ่มวางแผนทำแปลงอย่างไร