Home สวนผักบนดิน

สวนผักบนดิน

สำหรับผู้ที่มีที่ดินว่างเปล่าอยู่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไร และสนใจที่อยากจะริเริ่มปลูกผัก เเต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี ลองมาดูว่าเราควรจะคำนึงถึงอะไรกันบ้าง และควรจะเริ่มวางแผนทำแปลงอย่างไร