Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฎิบัติการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในเมืองด้วยเกษตรในเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว…………. was last modified: April 11th, 2021…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ทีมงานสวนผักคนเมืองได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อถอดบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากกับอดีตแรงงานทอผ้าโรงงานไทยเกรียง ย่านพระประแดง ที่เคยรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียง ซึ่งเป็นกลุ่มสหภาพที่เข้มแข็งและพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในการเป็นต้นแบบในการรวมกลุ่ม และการเรียกร้องสิทธิประกันสังคม ถึงแม้สุดท้ายโรงงานไทยเกรียงจะปิดกิจการลงเมื่อปี 2543  แรงงานกว่า 5000 คนที่ทำงานอยู่ก็ได้ว่างงานลงแต่ด้วยความผูกพันกับสถานที่ สภาพแวดล้อม และเพื่อนพี่น้องที่ทำงานร่วมกันมากว่า 30 ปี และด้วยที่อดีตแรงงานไทยเกรียงยังอาศัยอยู่ด้วยกัน จึงตั้งชุมชนไทยเกรียง  และรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อสังคมในนาม สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา โดยได้เปิดเป็นสำนักงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชนไทยเกรียง ชุมชนไทยเกรียง : เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอดีตแรงงาน was…

โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ให้กับกลุ่มคน/ชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหาร จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการสวนผักคนเมือง ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง จำนวน 30 โครงการ was last modified: March 26th, 2021 by itsme.tact@gmail.com

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ขอเชิญร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ท่องเที่ยว และสวนสาธารณะที่สนใจการสร้างพื้นที่เกษตรในเมือง ส่งใบสมัครโครงการมาร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว และส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะในกลุ่มคนเมืองด้วยเกษตรในเมือง  จำนวน 7  พื้นที่

แม้ว่าสวนผักบนพื้นที่จัดสรร (allotment garden) หรือ สวนผักชุมชนที่จะเน้นปลูกผักและผลไม้ ที่จะพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก และเดนมาร์กก็มีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษต่อการย้อนไปสู่ปรากฏการณ์ที่ย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษ 1600 ที่มีการปลูกสวนผักเล็ก ๆ ภายนอกกำแพงป้อมปราการของ Fredericia โดยสวนผักบนพื้นที่จัดสรรที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศถูกสร้างขึ้นในปี 1821 ใกล้กับ Aabenraa ซึ่งเป็นสวนผักที่ยังหลงเหลืออยู่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังสถานะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว แต่การยกระดับสวนบนพื้นที่จัดสรรที่ใช้งานได้จริงให้อยู่ในระดับของศิลปะของการจัดสวน คือ Naerum Allotment Gardens ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Copenhagen ที่ริเริ่มโดยคุณ Carl Theodor Marius Sørensen…

เพราะการกินอยู่ของเรามีความหมาย มาร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังของการขับเคลื่อนเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยวิถีการกินอยู่เพื่อเราและเพื่อโลกไปพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หลายชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ใช่จากความเจ็บไข้ได้ป่วย แต่จากการตกงาน ขาดอาหาร และทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต สวนผัก Manguinhos ขนาดราว 4 สนามฟุตบอล กลางสลัมในเมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิล ได้มีส่วนช่วยต่อชีวิตให้ผู้คนที่มีอาหารที่ดีกินอย่างน้อย 800 ครอบครัว ในขณะเดียวกัน ก็มีส่วนช่วยสร้างงานให้กับผู้ตกงาน หรือเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกว่า 20 คนเลยทีเดียว

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้สำนักสร้างสรรค์โอกาส ขอเชิญกลุ่มบุคคล ชุมชน โรงงาน หรือองค์กรที่ดูแลกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง อาทิ กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนรายได้น้อย คนตกงาน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ ชุมชนผู้ลี้ภัย ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รายได้ อาชีพ และการเข้าถึงอาหาร จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งข้อเสนอโครงการย่อย เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารด้วยเกษตรในเมือง จำนวน 30 โครงการ โครงการสวนผักคนเมือง เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง was last modified:…

จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถหาเช่าห้องพักราคาไม่แพง มีสวนผักดาดฟ้าให้ทำกิจกรรม เดินเล่น ชมสวน ผ่อนคลายความเครียดหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน แถมมีผักออแกนิคกินฟรี!!!!!!!!! ตลอดปี เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โครงการสวนผักคนเมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราเล็งเห็นความเปราะบางด้านอาหารของคนเมือง โดยเฉพาะกลุ่มคนจน คนรายได้น้อย กลุ่มรับจ้างรายวัน ที่ต้องเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งตกงาน ถูดลดเวลางาน/วันทำงาน รายได้ลดลง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยิ่งโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ที่สูงถึง ร้อยละ 40-50 ของค่าแรงขั้นต่ำ มีกลุ่มคนเปราะบางในเมืองจำนวนมาก ต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนอาหาร…

Growing Together คือกลุ่มของผู้คนที่รวมคนที่ปลูกผัก ผลิตอาหาร และสร้างความสัมพันธ์รวมกัน พวกเราไม่ได้เป็นสวนชุมชนมาตรฐาน พวกเราทำสวนแบบคอมมูนร่วมกัน มีการทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลผลิตร่วมกัน