Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

อายุเป็นเพียงตัวเลข ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือเข้าสู่ผู้สูงวัย หากหัวใจใหญ่ เปี่ยมด้วยความฝัน ก็ย่อมมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

กาลครั้งหนึ่งพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ Losaeter คือท่าเรือเก่า บริเวณอ่าวซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ Alna กับแม่น้ำ Fjord ในเมือง Oslo เมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์

เวลาบอกว่าเราทำโครงการสวนผักคนเมือง ส่งเสริมให้คนในเมืองเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการผลิต นอกจากคำถามว่าในเมืองมีที่ปลูกหรอแล้ว

กาฟีฟาร์ม คือฟาร์มเล็กๆที่ก่อตั้งโดยครอบครัวสมันเลาะ สำหรับการเรียนรู้ การสอนลูกชายแบบโฮมสคูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ

ใครจะรู้ว่าหลังสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก็มีเเปลงผัก ซึ่งเกิดจากกลุ่มนักวิจัยที่เกิดเเรงบันดาลใจอยากเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองดู หลังจากได้ทำงานวิจัยเรื่องนี้มานาน

บนพื้นที่ประมาณ 700 ตร.วา ใจกลางกรุง เราจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวเองได้หรือไม่? มาหาคำตอบพร้อมๆ กับพี่อั้น เจ้าชายสัตว์ ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมพันธุกรรมอีสาน- เบิ่งแญง อีสานมั่นยืน พลิกฟื้น มูนมัง

“ไม่มีเวลา” ปัญหาสำคัญที่หลายคนมักยกขึ้นมาพูด แต่ท่ามกลางวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ ก็ยังมีกลุ่มคนเล็กๆ ที่รวมตัวกันทำสิ่งดีๆ ด้วยจิตอาสา และพร้อมแบ่งปันแนวคิดและสิ่งดีๆ ที่ตนเองมีอยู่ไปสู่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ถึงจะอยู่ตึกแถว และไม่มีที่ดิน แต่หนุ่มสาวกลุ่มโรงงานสมานฉันท์ ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้แบ่งทั้งสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนบ้านในชุมชนให้ได้กินกันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไป