Home สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก

สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก

อายุเป็นเพียงตัวเลข ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือเข้าสู่ผู้สูงวัย หากหัวใจใหญ่ เปี่ยมด้วยความฝัน ก็ย่อมมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

กาฟีฟาร์ม คือฟาร์มเล็กๆที่ก่อตั้งโดยครอบครัวสมันเลาะ สำหรับการเรียนรู้ การสอนลูกชายแบบโฮมสคูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ