Home สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก

สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก

นานแค่ไหนแล้วนะ ที่เราร่ำเรียนกันผ่านตำรา และการท่องจำ จนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ บางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เราท่องจำในตำรานั้น หน้าตาของจริงเป็นอย่างไร หรือวิธีการต่างๆที่เราร่ำเรียนมานั้น หากจะลงมือปฏิบัติจริงนั้น ต้องทำอย่างไร 

ในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรให้คนในชุมชน นั้นก็คือ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สวนผักของโรงเรียนแห่งนี้ได้เกิดขึ้น

 “ต้องขอบคุณ และยกความดีให้บรรพบุรุษ ที่ปลูกฝังให้เรารักสีเขียว” ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ กล่าว เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ร้าง เต็มไปด้วยเศษหิน เศษอิฐ เศษปูน ที่เหลือจากการก่อสร้าง ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกินได้ขึ้นมา

Land Lab เป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคลองสอง ต.ทวีวัฒนา อ .ไทรน้อย จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 9 ไร่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร

กาฟีฟาร์ม คือฟาร์มเล็กๆที่ก่อตั้งโดยครอบครัวสมันเลาะ สำหรับการเรียนรู้ การสอนลูกชายแบบโฮมสคูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ