Home สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก

สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก

กาฟีฟาร์ม คือฟาร์มเล็กๆที่ก่อตั้งโดยครอบครัวสมันเลาะ สำหรับการเรียนรู้ การสอนลูกชายแบบโฮมสคูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ