Home สวนผักชุมชน

สวนผักชุมชน

ชุมชนสินทรัพย์มั่นคง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรม  ที่เกิดจากรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนบางสำราญ ที่ถูกไล่รื้อจากพื้นที่ธนารักษ์ จึงรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ในปี 2549  มีสมาชิก 107  หลังคาเรือน  ในที่ดินที่สมาชิกรวมกันซื้อที่ 5 ไร่ในนามสหกรณ์  ที่ต้องการ “สร้างบ้านให้มากกว่าคำว่าบ้าน”  และในช่วงวิกฤตโควิด-19 สมาชิกในชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่รุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านรายได้ เศรษฐกิจ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นพนักงานโรงงาน  แม่ค้า รับจ้างรายวัน มาตรการปิดเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพของคนในชุมชน ขาดรายได้ แต่ภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น เพราะสมาชิกยังมีภาระในการชำระค่าที่ดินและค่าบ้าน ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้ทดลองปลูกผักสวนครัวกันกับสมาชิก…

ความมุ่งหวังดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นความฝัน ผ่านการเข้าถึงอาหารปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการ น่าจะเป็นต้นทางสำคัญ ซึ่งในปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย และในปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว…

ผู้หญิงไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความไม่มั่นคงด้านอาหาร แต่ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบด้านอาหารและโภชนาการสำหรับครอบครัวและชุมชนในห่วงโซ่คุณค่าอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การปลูกพืชผลไปจนถึงการนำอาหารมาสู่โต๊ะอาหาร

ในยามวิกฤตที่ผู้คนจำนวนมากมีความกังวลใจด้านสุขภาพกาย & ใจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับสมาชิกในเครือข่ายสวนผักคนเมือง พวกเขายังมีช่วงเวลาของความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสวนผักในชุมชน.ความหวังในชีวิต จากการเฝ้ารอ เฝ้าปลูก เฝ้าดูแล รอคอยผลผลิตในแปลงเติบโตงอกงาม เพื่อเป็นอาหารในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นยาวนานนี้.

สวนผักคนเมืองจัดทัวร์ออนไลน์พาผู้ชมทางบ้านเที่ยวสวนผักของสมาชิกโครงการ 11 โครงการ สมาชิกกลุ่มนี้ พวกเขาไม่ปล่อยให้วิกฤตลดทอนความมั่นคงทางอาหารนานเกินไป เมื่อชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน สร้างการเรียนรู้ ฟื้นฟูทักษะชีวิตในด้านความรู้ เทคนิคการทำเกษตรกรรมในเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ สวนผักคนเมือง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ยกขบวนไปทัวร์สวน(ผัก) แบบทิพย์ๆ ในชุมชนตัวอย่างของการลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลง “ความเปราะบาง” นั้น ให้เป็น “ความมั่นคง” เราเลยมารวบรวมไลฟ์สดทั้ง 11 พื้นที่เอาไว้ให้ในลิงก์นี้กันเลยค่ะ … . ทัวร์แรก สวนผักคนชุมชนบูรพา 7…

วันนี้มีโอกาสได้อ่านบทความ จากเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ที่เขียนไว้อย่างน่าสนใจว่าการเล่นช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตทั้งภายในและภายนอก.“การเรียนรู้ของเด็ก (โดยเฉพาะในเด็กเล็ก)” เท่ากับ “การเล่น”และ “การเล่น” เท่ากับ “การเรียนรู้”เพราะ “การเล่น” เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ. ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงภาพของ เด็กหญิงตัวเล็กๆ เพียงหนึ่งเดียว ท่ามกลางวัยกลางคนและผู้สูงวัยกว่าสิบคนในวันที่เราจัดทัวร์ พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง ทริปที่ 3 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา ณ สวนผักบำบัดสีชา อ.ศรีราชา…

เมื่อการระบาดใหญ่ในปีที่แล้ว Shawn Mugisha ได้แชร์อพาร์ตเมนต์แบบสองห้องนอนของเขากับคนอื่นๆ อีกเก้าคน พวกเขาเป็นเพื่อนสมาชิกของชุมชนเพศทางเลือกในกัมปาลา ซึ่งเขาเคยพบผ่านงานของเขาในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ช่วยทนาย ซึ่งก็คือผู้ที่ถูกขับออกจากครอบครัวหรือถูกตำรวจคุมขังโดยไม่ได้ไปไหน สำหรับพวกเขา การล็อกดาวน์ทำให้เกิดปัญหาเฉพาะ Shawn ได้กล่าวว่า “การ ‘อยู่บ้าน’ หมายถึงอะไรสำหรับคนที่ไม่มีบ้าน? การอยู่บ้านหมายถึงอะไรสำหรับคนที่ทำงานบริการทางเพศ”

สวนผักคนเมืองยกขบวนไปทัวร์สวน(ผัก) แบบทิพย์ๆชวนไปดู ไปแลกเปลี่ยน ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเมือง VS สวนผักชุมชนหลากหลายรูปแบบเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหารในภาวะวิกฤต

ถึงแม้ว่าวันนี้สถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักส่งผลให้ทีมงานสวนผักคนเมืองนั้นไม่สามารถลงพื้นที่ ไปเยี่ยมชม หรือไปอบรมโดยวิทยากรของเราได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของวิทยากร อ.เกศศิรินทร์ แสงมณี หรือ อ.เติ้ล ที่อยากเห็นสมาชิกโครงการทุกกลุ่มสามารถปลูกผักได้งอกงาม เป็นแหล่งอาหารในยามวิกฤติได้ จึงนัดอบรมออนไลน์กับกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รุนแรงจนต้องปิดชุมชนไม่ให้คนนอกเข้าถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่ง อ.เติ้ลก็ได้มีการอบรมออนไลน์กับกลุ่มที่ไม่พร้อมให้เข้าพื้นที่ชุมชนไปแล้วหลายกลุ่มตั้งแต่โครงการได้เริ่มต้น แต่ยิ่งในสถานกาณ์แบบนี้ตารางการอบรมออนไลน์ในเดือนกันยายนของ อ.เติ้ล จึงแน่นเอี๊ยดไปเรียบร้อยแล้ว อบรมปลูกผักออนไลน์ในภาวะวิกฤติ “โครงการ พืชผักปลอดพิษ คนปลอดภัย เมอร์ซี่” was last modified: August…

สวนผักคนเมืองชวนไปรู้จัก โครงการเกษตรในเมืองตามรูปแบบวิถีชีวิตของคนริมคลองในพื้นที่ริมคลองบางมด หรือที่คนทำงานเรียกกันติดปากว่า “สวนผักริมคลองบางมด” เพราะด้วยที่ตั้งของสวนผักแห่งนี้อยู่ติดริมคลอง ต้องเดินเท้าตามสะพานปูนเล็กๆ หรือไม่ก็นั่งเรือลัดเลาะตามคลองบางมดไปเท่านั้น จึงจะไปถึงสวนแห่งนี้ได้