Home สวนผักชุมชน

สวนผักชุมชน

“อาหารที่ดี ย่อมมาจากการเพาะปลูกที่ดี เกษตรในเมืองเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเมือง ทำให้เราได้ย้อนกับมาดูแล ฟื้นฟู ผืนดิน แหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิต เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการเพาะปลูกให้พืชผักเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และกลับมาเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีพลังชีวิต เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวิกฤตเช่นนี้ ” สวนผักชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศประชาร่วมใจ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยและตึกอาคารพาณิชย์ จำนวน 800 – 1,000 หลังคาเรือน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี…

คสช. ใช้คำสั่งมาตรา 44 ในปี 2559 แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี มีชาวบ้านที่เดิมอาศัยอยู่ริมคลองจำนวนมากต้องย้ายออกจากบ้านเดิม โดยได้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย มาช่วยจัดทำโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคาร 3 ชั้นและบ้านแนวราบในพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรองรับ

วันนี้สวนผักคนเมือง ขอนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง 2 พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   เรื่องราวที่เกิดขึ้น ประสบการณณ์ ความประทับใจนี้ เล่าผ่านมุมมองของพี่เลี้ยงในพื้นที่ คือ ทีมสวนผักคนเมืองศรีราชา สมาชิกเก่าแก่ของเรา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เครือข่ายนี้เป็นกลุ่มแรกๆ ที่สร้างเรื่องราวของสวนผักบำบัดขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงการทำเกษตรในเมืองเข้ากับการบำบัดเยียวยาจิตใจ ที่เกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของกลุ่มงานจิตเวช โรงพยายาลอ่าวอุดม(ชื่อเดิม) ที่ใช้ผักในกระถางเป็นเครื่องมือเปิดใจ เปิดบทสนทนาระหว่างคนไข้ จิตอาสา พยาบาล และหมอ…

เมื่อพูดถึงพื้นที่สีเขียวในเมือง คนส่วนใหญ่คงนึกถึงสวนสาธารณะหรือสวนดอกไม้สวยๆ ตามหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน และเราก็คงจะนึกถึงประโยชน์และบทบาทของพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ออกกำลังกายเท่านั้น แต่ในต่างประเทศบทบาทและการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะครอบคลุมไปมากกว่านั้น โดยเฉพาะมีบทบาทในการกระจายสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกอาหาร ทำเกษตรในเมือง สร้างป่าอาหาร  ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนในเมือง

นักปลูกในบ้านหลายคนเห็นประโยชน์ของการปลูกอาหารในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งการเคลื่อนไหวถูกจำกัดเนื่องจากมาตราการปิดเมือง ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าถึงผลิตผลสดใหม่ มีวิธีการผลิตในการใช้เวลาในบ้าน และส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินมาอย่างยาวนาน หลายชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ใช่แค่จากความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเท่านั้น แต่รวมถึงความเจ็บป่วยทางจิตใจ ทั้งจากความวิตกกังกล ความเหงา ความเศร้า ความเจ็บป่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มาจากการตกงาน ขาดรายได้ ขาดอาหาร และทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต หลายคนกำลังเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคง ความไม่แน่นอนของชีวิตปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้า แต่ความไม่นอนแน่นอนนั้น หากเราสามารถเรียนรู้ ถอดบทเรียน และพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ ก็อาจจะกลายเป็นความแน่นอนได้เช่นกัน เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคงทำให้หลายคนเผชิญกับความจริงข้อนี้ แต่ใครจะรู้ว่า บางทีวิกฤตก็นำพาโอกาสมาให้เราพบกับความเติบโต งอกงามในชีวิตได้เหมือนกัน เหมือนกับชุมชนหมู่บ้านสินสมบูรณ์แห่งนี้ สวนผักคนเมือง: ปลูกผักสู้ภัยโควิด-19 บนที่ร้าง แต่ไม่ห่างรัก…

Ballina เป็นเมืองเล็กๆ ซี่งห่างจากนคร Sydney กว่า 700 กิโลเมตร โดยมีสวนผักชุมชน Ballina (Ballina Community Garden) เป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้ และแบ่งปันผลผลิตและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรและความยั่งยืนของอาหารในท้องถิ่น สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 บนพื้นที่ 3,900 ตร.ม. สวนผักชุมชนนี้บริหารจัดการโดย Ballina Community Gardens Incorporated ซึ่งจดทะเบียนโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำความรู้จักสวนผักชุมชน The…

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฎิบัติการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในเมืองด้วยเกษตรในเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว…………. was last modified: April 11th, 2021…

จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถหาเช่าห้องพักราคาไม่แพง มีสวนผักดาดฟ้าให้ทำกิจกรรม เดินเล่น ชมสวน ผ่อนคลายความเครียดหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน แถมมีผักออแกนิคกินฟรี!!!!!!!!! ตลอดปี เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โครงการสวนผักคนเมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราเล็งเห็นความเปราะบางด้านอาหารของคนเมือง โดยเฉพาะกลุ่มคนจน คนรายได้น้อย กลุ่มรับจ้างรายวัน ที่ต้องเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งตกงาน ถูดลดเวลางาน/วันทำงาน รายได้ลดลง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยิ่งโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ที่สูงถึง ร้อยละ 40-50 ของค่าแรงขั้นต่ำ มีกลุ่มคนเปราะบางในเมืองจำนวนมาก ต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนอาหาร…

พูดถึงครัวชุมชน หลายคนก็อาจจะคิดถึงที่ครัวส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ปรุงอาหารเพื่อส่งมอบให้กับผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะในยามต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ อย่างน้ำท่วม หรือโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้น Granville Community Kitchen ก็เป็นหนึ่งในครัวชุมชน ที่ทำหน้าที่ปรุงและส่งมอบอาหารให้กับผู้คนที่ประสบกับความยากลำบากในชีวิตเช่นกัน แต่ครัวชุมชนแห่งนี้ มีความมุ่งหวังมากกว่าจะส่งอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้คนในยามฉุกเฉินเท่านั้น แต่เขายังตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องชุมชน เรื่องความรู้ และสิทธิในการเข้าถึงอาหารผ่านครัวชุมชนแห่งนี้ด้วย

  • 1
  • 2