Home สวนผักต่างเเดน

สวนผักต่างเเดน

“ถ้าไม่มีสวนผักแห่งนี้ ชีวิตฉันก็ไม่รู้จะเป็นยังไง สวนผักแห่งนี้ช่วยชีวิตฉันไว้” “It is actually a life saver. It is a life-changer” นี่คือคำพูดของ Ger Moore หนึ่งในสมาชิกของสวนผักชุมชน Knocknaheeny Hollyhill  ประเทศ Ireland สวนผักชุมชน = “Lifesaver” was last modified: January 13th, 2020…

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงเรื่องระยะทางอาหารที่เดินทางขนส่งมาไกล และความมั่นคงทางอาหารในเมือง แนวคิดเรื่องการทำป่าอาหาร หรือ Food Forest  ในเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดการปลูกป่าแบบที่มีการออกแบบผสมผสานการปลูกพืชผัก ผลไม้ รวมถึงไม้กินได้อื่นๆอีกหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นพุ่ม ไปจนถึงไม้ยืนต้น โดยออกแบบการปลูกให้พืชพรรณต่างๆ สามารถเกื้อกูลกัน และมีระบบนิเวศน์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงป่าอาหารแห่งนี้ได้ด้วยตนเอง โดยลดการพึ่งพิงจากทรัพยากรภายนอกให้ได้มากที่สุด ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมไม่น้อยในต่างแดน

1-Pacman Party-list Rep. Michael L. Romero ผู้แทนจากสภา แห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องเกษตรในเมือง และตัดสินใจยื่นข้อเสนอ “Urban Farming Act of 2019” เพื่อให้สภาพิจารณา

หลายคนร่ำเรียนจนจบ แต่ยังไม่พบความฝัน หรือสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำ หลายคนพบความฝัน แต่ทำหล่นหาย ด้วยเงื่อนไขบ้างอย่างในชีวิต ในขณะที่บางคนพบความฝัน และเลือกที่จะเดินตามฝัน อย่างไม่หวั่นเกรง

ฉันตั้งความหวังกับการเดินทางไปปักกิ่งครั้งนี้  ฉันอยากเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเกษตรในเมืองและระบบอาหารของเมือง ด้วยความที่ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงเหมือนกับกรุงเทพที่ฉันทำงาน แต่มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพถึง 10 เท่า มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 20 ล้านคน มันต้องมี “เกษตรในเมือง” ที่ใหญ่และน่าสนใจมาก

เวลาเราพูดถึงระบบอาหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เรามักจะบ่นกันถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยของอาหาร และประเด็นที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อยากกินอาหารปลอดภัยแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหน ส่วนฝ่ายคนผลิตอาหารดีๆที่ปลอดภัยก็มักจะบ่นว่าทำแล้วไม่รู้จะขายที่ไหน กลายเป็นปัญหาที่วนเวียนจนมองไม่เห็นทางออก

ท่ามกลางมวลหมู่ไม้รวมถึงบรรดาไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ต่างๆ สวนสาธารณะใจกลางเมืองใหญ่อย่างมหานครลอนดอนที่มีชื่อว่า Regent’s Park ยังมีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับแปลงผัก โดยให้คนเมืองที่สนใจมาเพาะปลูกและดูแลแปลงผัก

Allmende-Kontor เป็นหนึ่งในสวนผักชุมชนที่อยู่ในโครงการ Hortis ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เรื่องการทำสวนผักชุมชน มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โดยเชื่อว่าการทำสวนผักชุมชนนี้จะมีส่วนช่วยทำให้คนในเมืองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น มีความเป็นชุมชนมากขึ้น และช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมือง รวมถึงช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะกันมากขึ้นด้วย 

อายุเป็นเพียงตัวเลข ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือเข้าสู่ผู้สูงวัย หากหัวใจใหญ่ เปี่ยมด้วยความฝัน ก็ย่อมมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

  • 1
  • 2