Home เกษตรกรรุ่นใหม่

เกษตรกรรุ่นใหม่

“ถ้าเกษตรกรเป็นอาชีพที่พ่อแม่เราทำแล้วส่งเราเรียนจนจบได้ ทำไมเราจะทำไม่ได้” นี่คือสิ่งที่     พิจาริณี รักศรี หญิงสาว ผู้เรียกตัวเองว่าชาวนาขนตางอน 

อำนวย นิยมไพร หรือ กวิ๊ เป็นคนปกากะญอ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองเต่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  มานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัปทานป่าไม้และเหมืองแร่

ณัฐคนางค์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล หรือขนุน อายุ 32 ปี เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่สนใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมาตั้งแต่เด็ก

มณีกาญจน์ บุญส่ง อายุ 29 ปี หรือน้องมิ้นท์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ทำโครงการที่ชื่อว่า”สวนผักคนเมืองกลุ่มเกษตรอินทรีย์”ที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

มงคล เหล่ามาลา หรือ อึ่ง อายุ 36 ปี เขาตั้งใจเรียนจนจบ ปวส. ที่วิทยาลัยกาฬสินธุ์ เอกประมงได้ทำงานในบริษัทใหญ่ มีตำแหน่งถึงผู้ช่วยผู้จัดการ