Home Land sharing

Land sharing

แม้ว่าสวนผักบนพื้นที่จัดสรร (allotment garden) หรือ สวนผักชุมชนที่จะเน้นปลูกผักและผลไม้ ที่จะพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก และเดนมาร์กก็มีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษต่อการย้อนไปสู่ปรากฏการณ์ที่ย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษ 1600 ที่มีการปลูกสวนผักเล็ก ๆ ภายนอกกำแพงป้อมปราการของ Fredericia โดยสวนผักบนพื้นที่จัดสรรที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศถูกสร้างขึ้นในปี 1821 ใกล้กับ Aabenraa ซึ่งเป็นสวนผักที่ยังหลงเหลืออยู่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังสถานะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว แต่การยกระดับสวนบนพื้นที่จัดสรรที่ใช้งานได้จริงให้อยู่ในระดับของศิลปะของการจัดสวน คือ Naerum Allotment Gardens ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Copenhagen ที่ริเริ่มโดยคุณ Carl Theodor Marius Sørensen…

“สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด  “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” “สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” was last modified: October 24th, 2019 by itsme.tact@gmail.com

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

ในแต่ละปีหลากหลายประเทศทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและหันให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนทางอาหารมากขึ้น เกษตรเมืองทั่วโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและที่นี่เมือง Baeza Andalusia ประเทศสเปนก็เช่นกัน

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงพัฒนาการของพื้นที่เกษตรเมืองใน Barcelona ซึ่งเป็นผลมาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันเนื่องมาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ สร้างเมือง Barcelona ให้ยั่งยืนด้วย Land Sharing ตอนที่ 2 : ร่องรอยการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่เกษตรเมือง was last modified: April 26th, 2019 by p.danpitakkul@gmail.com

Barcelona เป็นชื่อเมืองที่คุ้นหูให้หมู่คนทั่วไปและแฟนบอล และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสเปน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่อยู่ด้วยอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อเราพูดถึง Finland ประเทศในโซนยุโรปและมีชื่อเสียงอย่างมากในแง่การศึกษา เด็กนักเรียนของที่นี้จะมีการบ้านให้ทำน้อยมาก และกลับพูดได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ภาษา

ในทุกๆปี โครงการสวนผักคนเมือง จะสนับสนุนทุนโครงการขนาดเล็ก ให้กับกลุ่ม ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมือง

นครนิวยอร์กเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเต็มไปด้วยอาคาร คอนโดและสิ่งปลูกสร้างอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่

ในอดีต เมืองเซินเจิ้นที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงพื้นที่ทำเกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อย ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลจีนประกาศ

  • 1
  • 2