Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

ถึงแม้ว่าวันนี้สถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักส่งผลให้ทีมงานสวนผักคนเมืองนั้นไม่สามารถลงพื้นที่ ไปเยี่ยมชม หรือไปอบรมโดยวิทยากรของเราได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของวิทยากร อ.เกศศิรินทร์ แสงมณี หรือ อ.เติ้ล ที่อยากเห็นสมาชิกโครงการทุกกลุ่มสามารถปลูกผักได้งอกงาม เป็นแหล่งอาหารในยามวิกฤติได้ จึงนัดอบรมออนไลน์กับกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รุนแรงจนต้องปิดชุมชนไม่ให้คนนอกเข้าถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่ง อ.เติ้ลก็ได้มีการอบรมออนไลน์กับกลุ่มที่ไม่พร้อมให้เข้าพื้นที่ชุมชนไปแล้วหลายกลุ่มตั้งแต่โครงการได้เริ่มต้น แต่ยิ่งในสถานกาณ์แบบนี้ตารางการอบรมออนไลน์ในเดือนกันยายนของ อ.เติ้ล จึงแน่นเอี๊ยดไปเรียบร้อยแล้ว อบรมปลูกผักออนไลน์ในภาวะวิกฤติ “โครงการ พืชผักปลอดพิษ คนปลอดภัย เมอร์ซี่” was last modified: August…

สวนผักคนเมืองชวนไปรู้จัก โครงการเกษตรในเมืองตามรูปแบบวิถีชีวิตของคนริมคลองในพื้นที่ริมคลองบางมด หรือที่คนทำงานเรียกกันติดปากว่า “สวนผักริมคลองบางมด” เพราะด้วยที่ตั้งของสวนผักแห่งนี้อยู่ติดริมคลอง ต้องเดินเท้าตามสะพานปูนเล็กๆ หรือไม่ก็นั่งเรือลัดเลาะตามคลองบางมดไปเท่านั้น จึงจะไปถึงสวนแห่งนี้ได้

เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างการล็อคดาวน์ที่ผ่านมา 2 – 3 อาทิตย์แล้ว หนึ่งในชุมชนแรกที่ออกมาเรียกร้องถึงการเยียวยา อย่างชุมชน San Roque

ส่งมอบ #ถุงยังชีพเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร รอบแรกให้กับผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการสวน “สนุก” ในสวนลับ (The Secret Garden) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สวนสนุกกลางสวนผักใจกลางเมืองศรีราชา สวนผักที่ริเริ่มจากกลุ่มผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงดูแลเด็กวัยประมาณ 5-15 ปี ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองสังเกตพบว่า เด็กๆเกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ บางคนเป็นเด็กบ้านเรียนแต่ไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้เช่นกัน . เด็กๆ เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว ผู้ปกครองจึงรวมกลุ่มกันเพื่อทำสวนผักบำบัด จูงใจให้เด็กๆ ออกมาทำสวน ได้ใช้กล้ามเนื้อมือและตา ให้เกิดประโยชน์ รู้จักการรอคอย ใช้จินตนาการร่วมกับธรรมชาติและเห็นการเจริญเติบโตชองผักเป็นความเบิกบานทางใจก่อให้เกิดการปลูกจิตสำนึกที่ดีในใจของเด็กๆ เกิดกิจกรรมร่วมกันในสังคม เช่น…

วิดีโอนี้ จะฉายภาพชีวิตประจำวันของผู้เกษียณอายุจำนวนมากที่เป็นคนปลูกผักในสวนผักจัดสรร (alottment garden) บนที่ดินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองบาร์เซโลน่า โดยสวนผักเหล่านี้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระ ซึ่งเกิดจากการไม่เชื่อฟังที่หล่อหลอมผ่านความร่วมสมัยในเมืองของพวกเรา แนวทางการทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทำให้เราค้นพบข้อมูลมากกมายจากสภาพแวดล้อมของเมือง โดยหนังสั้นเรื่องนี้จะโฟกัสไปที่มิติทางสังคมที่ก่อร่างสวนผักขึ้นมาด้วยตนมันเอง ด้วยการมองให้เรื่องเหล่านี้เป็นบทเรียนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระในสังคม ซึ่งมันจะมาเปลี่ยนชุดความคิดที่บอกว่าคนแก่ที่เกษียณอายุแล้วนั้นไม่มีประโยชน์และต้องคอยพึ่งพิงคนอื่นเสมอ วิดีโอนี้เป็นหนึ่งในส่งพิมพ์ชุด “เมืองของคนเกษียณอายุ : พจนานุกรมฉบับสั้น ๆ ของสวนผักที่ไม่เป็นทางการริมแม่น้ำบาร์เซโลนา”

“อาหารที่ดี ย่อมมาจากการเพาะปลูกที่ดี เกษตรในเมืองเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเมือง ทำให้เราได้ย้อนกับมาดูแล ฟื้นฟู ผืนดิน แหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิต เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการเพาะปลูกให้พืชผักเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และกลับมาเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีพลังชีวิต เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวิกฤตเช่นนี้ ” สวนผักชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศประชาร่วมใจ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยและตึกอาคารพาณิชย์ จำนวน 800 – 1,000 หลังคาเรือน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี…

คสช. ใช้คำสั่งมาตรา 44 ในปี 2559 แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี มีชาวบ้านที่เดิมอาศัยอยู่ริมคลองจำนวนมากต้องย้ายออกจากบ้านเดิม โดยได้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย มาช่วยจัดทำโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคาร 3 ชั้นและบ้านแนวราบในพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรองรับ

สวนผักชุมชน Addison Road – การร่วมมือกัน ความคิดริเริ่มในการผลิตอาหารด้วยตนเอง สวนป่าอาหาร Addison Road – เปิดการเชื่อมโยงชุมชนกับการริเริ่มสร้างระบบอาหารในเมืองที่มีความเป็นธรรม เพื่อที่จะเดินผ่านสวนผักชุมชน Addison Road เรากำลังเดินเล่นไปตามทางยาว ๆ และแคบผ่านต้นผลไม้ ดอกไม้ สมุนไพรและแปลงผักรสชาติดีอีกเต็มไปหมด