Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

ในแต่ละปีหลากหลายประเทศทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและหันให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนทางอาหารมากขึ้น เกษตรเมืองทั่วโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและที่นี่เมือง Baeza Andalusia ประเทศสเปนก็เช่นกัน

ว่ากันตามจริงแล้ว หากเรามีโอกาสสำรวจพื้นที่ของชุมชนตัวเองจริงๆ เราก็จะพบว่า แต่ละชุมชน แม้ว่าพื้นที่บ้านแต่ละคนจะเล็ก แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีพื้นที่สาธารณะ

“ถ้าเกษตรกรเป็นอาชีพที่พ่อแม่เราทำแล้วส่งเราเรียนจนจบได้ ทำไมเราจะทำไม่ได้” นี่คือสิ่งที่     พิจาริณี รักศรี หญิงสาว ผู้เรียกตัวเองว่าชาวนาขนตางอน 

“หากถามถึงความคุ้มทุนด้านธุรกิจ คงยากจะบอกว่าคุ้ม แต่สิ่งที่ได้มันมากกว่านั้น” คุณยุทธนา เลี่ยวสมบูรณ์เจ้าของบริษัทไฮเทค เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด

จำได้ว่า ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปเยือนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ก็คือวันที่ได้รับเชิญไปร่วมวงแลกเปลี่ยนในงานสวนบำบัดที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดขึ้น ครั้งนั้นคุณหมอประพจน์ เภตรากาศ 

ครั้งแรกที่มีโอกาสรู้จักอาจารย์พาสินีหรือรศ.พาสินี สุนากร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือการรู้จักผ่านผลงาน

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงพัฒนาการของพื้นที่เกษตรเมืองใน Barcelona ซึ่งเป็นผลมาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันเนื่องมาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ สร้างเมือง Barcelona ให้ยั่งยืนด้วย Land Sharing ตอนที่ 2 : ร่องรอยการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่เกษตรเมือง was last modified: April 26th, 2019 by p.danpitakkul@gmail.com

Barcelona เป็นชื่อเมืองที่คุ้นหูให้หมู่คนทั่วไปและแฟนบอล และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสเปน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่อยู่ด้วยอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อเราพูดถึง Finland ประเทศในโซนยุโรปและมีชื่อเสียงอย่างมากในแง่การศึกษา เด็กนักเรียนของที่นี้จะมีการบ้านให้ทำน้อยมาก และกลับพูดได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ภาษา