Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

วันนี้สวนผักคนเมือง ขอนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง 2 พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   เรื่องราวที่เกิดขึ้น ประสบการณณ์ ความประทับใจนี้ เล่าผ่านมุมมองของพี่เลี้ยงในพื้นที่ คือ ทีมสวนผักคนเมืองศรีราชา สมาชิกเก่าแก่ของเรา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เครือข่ายนี้เป็นกลุ่มแรกๆ ที่สร้างเรื่องราวของสวนผักบำบัดขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงการทำเกษตรในเมืองเข้ากับการบำบัดเยียวยาจิตใจ ที่เกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของกลุ่มงานจิตเวช โรงพยายาลอ่าวอุดม(ชื่อเดิม) ที่ใช้ผักในกระถางเป็นเครื่องมือเปิดใจ เปิดบทสนทนาระหว่างคนไข้ จิตอาสา พยาบาล และหมอ…

เมื่อพูดถึงพื้นที่สีเขียวในเมือง คนส่วนใหญ่คงนึกถึงสวนสาธารณะหรือสวนดอกไม้สวยๆ ตามหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน และเราก็คงจะนึกถึงประโยชน์และบทบาทของพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ออกกำลังกายเท่านั้น แต่ในต่างประเทศบทบาทและการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะครอบคลุมไปมากกว่านั้น โดยเฉพาะมีบทบาทในการกระจายสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกอาหาร ทำเกษตรในเมือง สร้างป่าอาหาร  ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนในเมือง

นักปลูกในบ้านหลายคนเห็นประโยชน์ของการปลูกอาหารในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งการเคลื่อนไหวถูกจำกัดเนื่องจากมาตราการปิดเมือง ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าถึงผลิตผลสดใหม่ มีวิธีการผลิตในการใช้เวลาในบ้าน และส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินมาอย่างยาวนาน หลายชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ใช่แค่จากความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเท่านั้น แต่รวมถึงความเจ็บป่วยทางจิตใจ ทั้งจากความวิตกกังกล ความเหงา ความเศร้า ความเจ็บป่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มาจากการตกงาน ขาดรายได้ ขาดอาหาร และทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต หลายคนกำลังเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคง ความไม่แน่นอนของชีวิตปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้า แต่ความไม่นอนแน่นอนนั้น หากเราสามารถเรียนรู้ ถอดบทเรียน และพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ ก็อาจจะกลายเป็นความแน่นอนได้เช่นกัน เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคงทำให้หลายคนเผชิญกับความจริงข้อนี้ แต่ใครจะรู้ว่า บางทีวิกฤตก็นำพาโอกาสมาให้เราพบกับความเติบโต งอกงามในชีวิตได้เหมือนกัน เหมือนกับชุมชนหมู่บ้านสินสมบูรณ์แห่งนี้ สวนผักคนเมือง: ปลูกผักสู้ภัยโควิด-19 บนที่ร้าง แต่ไม่ห่างรัก…

ชุมชนเฟื่องทอง – ตรอกวิสูตร เป็นชุมชนในพื้นที่เมืองเก่ารัตนโกสินทร์ ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับถนนเจริญกรุง บ้านเรือนในชุมชนมีลักษณะเฉพาะสำหรับประกอบอาชีพช่างทอง เมื่อเราได้ไปเดินสำรวจชุมชนในปัจจุบัน เราก็ยังเห็นร้านทำทองกระจายอยู่ทั่วชุมชน ตามตรอกซอกซอยลึก ๆ ก็ยังมีร้านทำทองให้เห็น สมกับที่เคยถูกขนานนามว่า “ย่านทำทองรูปพรรณ” ในชุมชนที่มีคลองผ่ากลางอยู่นี้นั้นอุดมไปด้วยแรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเป็นแรงงานทำทองตั้งแต่อายุยังน้อย และอาศัยอยู่ในชุมชนนี้กันมาอย่างยาวนาน ทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนเมืองที่คนรู้จักกันหมด โดยวันที่เราไปชุมชนนั้น เราได้รับเกียรติจากป๋าแล้ม ประธานชุมชนและสมาชิกโครงการสวนผักของชุมชน พาเราเดินสำรวจชุมชนกันจนทั่วชุมชน ในระหว่างทางเราจะสามารถพบกับผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักหอม กะเพรา ใบชะพลู วอเตอร์เคส ตะไคร้ ที่ปลูกในกระถางโดยตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านและบริเวณริมคลองหลอดที่ผ่ากลางชุมชน ให้ผู้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน…

อัพเดตความเคลื่อนไหว พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จากกลุ่มคน/ชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหาร วันนี้พวกเขาเรียนรู้และเริ่มลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลง “ความเปราะบาง” นั้นให้เป็น “ความมั่นคง”

Ballina เป็นเมืองเล็กๆ ซี่งห่างจากนคร Sydney กว่า 700 กิโลเมตร โดยมีสวนผักชุมชน Ballina (Ballina Community Garden) เป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้ และแบ่งปันผลผลิตและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรและความยั่งยืนของอาหารในท้องถิ่น สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 บนพื้นที่ 3,900 ตร.ม. สวนผักชุมชนนี้บริหารจัดการโดย Ballina Community Gardens Incorporated ซึ่งจดทะเบียนโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำความรู้จักสวนผักชุมชน The…

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฎิบัติการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในเมืองด้วยเกษตรในเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว…………. was last modified: April 11th, 2021…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ทีมงานสวนผักคนเมืองได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อถอดบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากกับอดีตแรงงานทอผ้าโรงงานไทยเกรียง ย่านพระประแดง ที่เคยรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียง ซึ่งเป็นกลุ่มสหภาพที่เข้มแข็งและพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในการเป็นต้นแบบในการรวมกลุ่ม และการเรียกร้องสิทธิประกันสังคม ถึงแม้สุดท้ายโรงงานไทยเกรียงจะปิดกิจการลงเมื่อปี 2543  แรงงานกว่า 5000 คนที่ทำงานอยู่ก็ได้ว่างงานลงแต่ด้วยความผูกพันกับสถานที่ สภาพแวดล้อม และเพื่อนพี่น้องที่ทำงานร่วมกันมากว่า 30 ปี และด้วยที่อดีตแรงงานไทยเกรียงยังอาศัยอยู่ด้วยกัน จึงตั้งชุมชนไทยเกรียง  และรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อสังคมในนาม สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา โดยได้เปิดเป็นสำนักงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชนไทยเกรียง ชุมชนไทยเกรียง : เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอดีตแรงงาน was…

โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ให้กับกลุ่มคน/ชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหาร จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการสวนผักคนเมือง ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง จำนวน 30 โครงการ was last modified: March 26th, 2021 by itsme.tact@gmail.com