Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

“ถ้าไม่มีสวนผักแห่งนี้ ชีวิตฉันก็ไม่รู้จะเป็นยังไง สวนผักแห่งนี้ช่วยชีวิตฉันไว้” “It is actually a life saver. It is a life-changer” นี่คือคำพูดของ Ger Moore หนึ่งในสมาชิกของสวนผักชุมชน Knocknaheeny Hollyhill  ประเทศ Ireland สวนผักชุมชน = “Lifesaver” was last modified: January 13th, 2020…

เมื่อบอกใครว่าจะทำโครงการสวนผักชุมชน หลายคนมักถามกลับมาว่าปลูกแล้วจะเอาไปขายที่ไหน ฉันตอบว่า ปลูกแล้วตั้งใจจะแบ่งปันกันกินค่ะ ฉันอยากทำสวนผักชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่สำหรับผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีเท่านั้น แต่อยากให้สวนผักแห่งนี้ เป็นพื้นที่สานสัมพันธ์ผู้คนในชุมชน เป็นพื้นที่เรียนรู้ ที่ช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรักให้เติบโตงอกงามขึ้นในจิตใจ เป็นความรักที่มีให้ทั้งกับตัวเอง กับผู้อื่น และกับธรรมชาติรอบตัว

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงเรื่องระยะทางอาหารที่เดินทางขนส่งมาไกล และความมั่นคงทางอาหารในเมือง แนวคิดเรื่องการทำป่าอาหาร หรือ Food Forest  ในเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดการปลูกป่าแบบที่มีการออกแบบผสมผสานการปลูกพืชผัก ผลไม้ รวมถึงไม้กินได้อื่นๆอีกหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นพุ่ม ไปจนถึงไม้ยืนต้น โดยออกแบบการปลูกให้พืชพรรณต่างๆ สามารถเกื้อกูลกัน และมีระบบนิเวศน์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงป่าอาหารแห่งนี้ได้ด้วยตนเอง โดยลดการพึ่งพิงจากทรัพยากรภายนอกให้ได้มากที่สุด ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมไม่น้อยในต่างแดน

1-Pacman Party-list Rep. Michael L. Romero ผู้แทนจากสภา แห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องเกษตรในเมือง และตัดสินใจยื่นข้อเสนอ “Urban Farming Act of 2019” เพื่อให้สภาพิจารณา

“สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด  “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” “สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” was last modified: October 24th, 2019 by itsme.tact@gmail.com

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

หนึ่งในโรคยอดฮิตในปัจจุบัน ไม่ใช่โรคมะเร็งเท่านั้น แต่เป็นโรคซึมเศร้า รวมถึงความป่วยไข้ทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวล หรือความโดดเดี่ยว

ในแต่ละปีหลากหลายประเทศทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและหันให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนทางอาหารมากขึ้น เกษตรเมืองทั่วโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและที่นี่เมือง Baeza Andalusia ประเทศสเปนก็เช่นกัน

ว่ากันตามจริงแล้ว หากเรามีโอกาสสำรวจพื้นที่ของชุมชนตัวเองจริงๆ เราก็จะพบว่า แต่ละชุมชน แม้ว่าพื้นที่บ้านแต่ละคนจะเล็ก แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีพื้นที่สาธารณะ