Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

กาลครั้งหนึ่งพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ Losaeter คือท่าเรือเก่า บริเวณอ่าวซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ Alna กับแม่น้ำ Fjord ในเมือง Oslo เมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์

อำนวย นิยมไพร หรือ กวิ๊ เป็นคนปกากะญอ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองเต่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  มานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัปทานป่าไม้และเหมืองแร่

กาฟีฟาร์ม คือฟาร์มเล็กๆที่ก่อตั้งโดยครอบครัวสมันเลาะ สำหรับการเรียนรู้ การสอนลูกชายแบบโฮมสคูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ

ณัฐคนางค์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล หรือขนุน อายุ 32 ปี เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่สนใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมาตั้งแต่เด็ก

มณีกาญจน์ บุญส่ง อายุ 29 ปี หรือน้องมิ้นท์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ทำโครงการที่ชื่อว่า”สวนผักคนเมืองกลุ่มเกษตรอินทรีย์”ที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ใครจะรู้ว่าหลังสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก็มีเเปลงผัก ซึ่งเกิดจากกลุ่มนักวิจัยที่เกิดเเรงบันดาลใจอยากเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองดู หลังจากได้ทำงานวิจัยเรื่องนี้มานาน

มงคล เหล่ามาลา หรือ อึ่ง อายุ 36 ปี เขาตั้งใจเรียนจนจบ ปวส. ที่วิทยาลัยกาฬสินธุ์ เอกประมงได้ทำงานในบริษัทใหญ่ มีตำแหน่งถึงผู้ช่วยผู้จัดการ

ในเวทีระดับโลกกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น “Global Trend 2050 (แนวโน้มโลกปี 2050)”ซึ่งปัจจัยการวิเคราะห์หลักๆ

บนพื้นที่ประมาณ 700 ตร.วา ใจกลางกรุง เราจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวเองได้หรือไม่? มาหาคำตอบพร้อมๆ กับพี่อั้น เจ้าชายสัตว์ ไปด้วยกัน

พอได้อ่านคำประกาศเปิดรับสมัคร คนในกรุงปักกิ่งที่สนใจเช่าที่เพื่อดินปลูกผักของ Little Donkey Farm ซึ่งพี่นุช บุญญนุชช่วยแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย 2 ประโยคสั้นๆ