Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

อายุเป็นเพียงตัวเลข ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือเข้าสู่ผู้สูงวัย หากหัวใจใหญ่ เปี่ยมด้วยความฝัน ก็ย่อมมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

กาลครั้งหนึ่งพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ Losaeter คือท่าเรือเก่า บริเวณอ่าวซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ Alna กับแม่น้ำ Fjord ในเมือง Oslo เมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์

อำนวย นิยมไพร หรือ กวิ๊ เป็นคนปกากะญอ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองเต่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  มานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัปทานป่าไม้และเหมืองแร่

กาฟีฟาร์ม คือฟาร์มเล็กๆที่ก่อตั้งโดยครอบครัวสมันเลาะ สำหรับการเรียนรู้ การสอนลูกชายแบบโฮมสคูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ

ณัฐคนางค์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล หรือขนุน อายุ 32 ปี เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่สนใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมาตั้งแต่เด็ก

มณีกาญจน์ บุญส่ง อายุ 29 ปี หรือน้องมิ้นท์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ทำโครงการที่ชื่อว่า”สวนผักคนเมืองกลุ่มเกษตรอินทรีย์”ที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ใครจะรู้ว่าหลังสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก็มีเเปลงผัก ซึ่งเกิดจากกลุ่มนักวิจัยที่เกิดเเรงบันดาลใจอยากเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองดู หลังจากได้ทำงานวิจัยเรื่องนี้มานาน

มงคล เหล่ามาลา หรือ อึ่ง อายุ 36 ปี เขาตั้งใจเรียนจนจบ ปวส. ที่วิทยาลัยกาฬสินธุ์ เอกประมงได้ทำงานในบริษัทใหญ่ มีตำแหน่งถึงผู้ช่วยผู้จัดการ

ในเวทีระดับโลกกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น “Global Trend 2050 (แนวโน้มโลกปี 2050)”ซึ่งปัจจัยการวิเคราะห์หลักๆ

บนพื้นที่ประมาณ 700 ตร.วา ใจกลางกรุง เราจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวเองได้หรือไม่? มาหาคำตอบพร้อมๆ กับพี่อั้น เจ้าชายสัตว์ ไปด้วยกัน