Home รายงานข่าวกิจกรรม

รายงานข่าวกิจกรรม

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

รายชื่อเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก อาสาสมัคร และนักวิชาการ  โครงการ“Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)    

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอเชิญกลุ่มบุคคล ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เสนอโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับความสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเมือง ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ผลิตอาหารด้วยการทำเกษตรในเมือง ภายใต้แนวคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” จำนวน 15 โครงการ 1. รู้จัก “สวนผักคนเมือง” โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ.…

วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะอาจารย์ ได้นำสมาชิกโครงการของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้นำสมาชิกโครงการขนาดเล็กเข้าเยี่ยมชม

บ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ในกิจกรรม“เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” ในเวทีเสวนาคนรุ่นใหม่ล้อมวงคุย “เกษตรนิเวศน์และความมั่นคงทางอาหาร” โดย สุณัฐสินี สินพรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ได้จัดกิจกรรม ”เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี”

วันที่ 6 สิงหา นี้ มาร่วมงาน”เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางอาหาร พร้อมล้อมวงเสวนาและฟังดนตรีชาติพันธุ์

เครือข่ายสวนผักคนเมือง ขอชวนทุกท่านมาร่วมออกเดินทางค้นหาคุณค่า และความหมายของการลุกขึ้นมาเป็นนักปลูก นักปรุงอาหาร นักเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพด้วยตนเอง พบกันที่

  • 1
  • 2