Home รายงานข่าวกิจกรรม

รายงานข่าวกิจกรรม

ส่งมอบ #ถุงยังชีพเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร รอบแรกให้กับผู้สมัครเข้าร่วม

ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์ ที่ #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ส่งมอบผลผลิตให้กับพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เมือง จำนวน 23 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงวันนี้พี่น้องในชุมชนยังคงทำงานดูแลกันอย่างต่อเนื่อง เพราะ #ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ หลายชุมชนจัดทำชุดถุงยังชีพ ที่ไม่ได้มีแค่ของแห้ง เพราะเราได้ส่งมอบผักสด ผลไม้ ไข่ไก่ เนื้อไก่บ้าน ปลาแห้ง กุ้งแห้งไปให้ด้วย ถุงยังชีพของชุมชนเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยข้าวสาร ของแห้ง ของสดๆ เต็มไปหมด พร้อมด้วยอุปกรณ์ดูแลป้องกันร่างกาย อย่างหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เจลแอลกอฮอล์ ซึ่ง Nuch Anu…

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของการเชื่อมโยง #ปันอาหาร เพื่อดูแลปากท้องของกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีข้าวปลาอาหารไว้กินพออิ่มท้อง สามารถดูแลกันได้ 2-3 วัน เป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพและการดูแลร่างกายในช่วงเวลานี้ #ปันชีวิต ของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในหลายๆ พื้นที่ที่ต่างประสบปัญหาด้านการตลาด การระบายผลผลิตได้น้อยกว่าที่เคย การรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพาะปลูกอาหารที่ดีกับผืนดิน ธรรมชาติ ผู้ปลูก ผู้กิน และโลกใบนี้ ให้สามารถรอดพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน. เป็นอย่างที่คาดการณ์ ตัวเลขของกลุ่มคนเปราะบางสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก 18 ชุมชน ขยับเป็น 23 ชุมชน…

นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน ทีมงานสวนผักคนเมือง และอาสาสมัครขลุกอยู่กับงาน #ปันอาหารปันชีวิตวิกฤตโควิด19เราจะไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในเครือข่าย และเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่เพาะปลูกตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลายๆ กลุ่มเจอปัญหาตลาดในพื้นที่ปิด ร้านอาหาร โรงแรม สั่งผลผลิตลดลง ทำให้ระบายผลผลิตไม่ได้ กลุ่มปันอาหารปันชีวิตจึงเปิดรับบริจาค เพื่อนำเงินไปรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหา และนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวสาร ผักสด ผลไม้ หอมแดง กระเทียม ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ส่งมอบให้กับกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง ที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้จากผลกระทบของโควิด-19 เราไม่ใช่มืออาชีพ แต่เราทุ่มแท เพราะ…ห่วงใย was…

. เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของการส่งมอบอาหารจากความห่วงใย ให้กับพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านการเข้าถึงอาหารในพื้นที่เมือง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฎิบัติการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในเมืองด้วยเกษตรในเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว…………. was last modified: April 11th, 2021…

เพราะการกินอยู่ของเรามีความหมาย มาร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังของการขับเคลื่อนเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยวิถีการกินอยู่เพื่อเราและเพื่อโลกไปพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง

เชิญชม สวนผักคนเมือง ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1ในรายการ สถานีร้องเรียน : สวนผักคนเมือง “ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จ.ปทุมธานี”

ชวนดู หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ก็คือเรื่องอาหาร เราจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่ จะสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยได้อย่างไร แล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนต่อไปเชิญชมย้อนหลังนะคะ สารคดีชุดนี้ มีเรื่องราวของสวนผักดาดฟ้า หอพักศรีประสบผล เขตพระนคร ที่เปลี่ยนดาดฟ้าหอพักมาสร้างพื้นที่อาหาร ให้กลุ่มคนเปราะบางในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ในภาวะวิกฤต และ City farm Market พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร และเชื่อมโยงให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคได้มารู้จัก แลกเปลี่ยนเรื่องราวของอาหารการกิน และเรียนรู้การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน เส้นทางความมั่นคงทางอาหาร Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ออกอากาศ 4…