Home รายงานข่าวกิจกรรม

รายงานข่าวกิจกรรม

. เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของการส่งมอบอาหารจากความห่วงใย ให้กับพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านการเข้าถึงอาหารในพื้นที่เมือง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฎิบัติการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในเมืองด้วยเกษตรในเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว…………. was last modified: April 11th, 2021…

เพราะการกินอยู่ของเรามีความหมาย มาร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังของการขับเคลื่อนเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยวิถีการกินอยู่เพื่อเราและเพื่อโลกไปพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง

เชิญชม สวนผักคนเมือง ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1ในรายการ สถานีร้องเรียน : สวนผักคนเมือง “ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จ.ปทุมธานี”

ชวนดู หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ก็คือเรื่องอาหาร เราจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่ จะสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยได้อย่างไร แล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนต่อไปเชิญชมย้อนหลังนะคะ สารคดีชุดนี้ มีเรื่องราวของสวนผักดาดฟ้า หอพักศรีประสบผล เขตพระนคร ที่เปลี่ยนดาดฟ้าหอพักมาสร้างพื้นที่อาหาร ให้กลุ่มคนเปราะบางในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ในภาวะวิกฤต และ City farm Market พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร และเชื่อมโยงให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคได้มารู้จัก แลกเปลี่ยนเรื่องราวของอาหารการกิน และเรียนรู้การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน เส้นทางความมั่นคงทางอาหาร Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ออกอากาศ 4…

สัมภาษณ์ ป้าป้อม ป้าหน่อย พูดถึง City Farm Market โฉมใหม่ที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคในเมือง สู้กับวิกฤติโควิด – 19 และพาชมแหล่งผลิตอาหารของหนึ่งในกลุ่มเกษตรรายย่อยของเครือข่าย City Farm Market ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง” ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายผักสดรวมทั้งสินค้าอื่นๆจากชาวบ้านในชุมชนอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวนหลายสิบครัวเรือน ให้แก่ผู้บริโภคใน City Farm Market CITY FARM MARKET นวัตกรรมที่เกิดขึ้นช่วงโควิด-19 เชื่อมเกษตรกร…

ก็ดีตรงที่มีพี่เลี้ยง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง ลงพื้นที่เคยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ติดตามจนชุมชนสามารถสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนได้

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563