Home Uncategorized

Uncategorized

มันเป็นวันที่หมอกลงจัดที่ City Slicker Farms เมือง West Oakland  ใน Union Plaza Park แต่เมื่อมองไปที่กล่องทำสวนเขียวชอุ่มอยู่นั้น เราจะเห็นว่ามันอุดมไปด้วยโหระพา สวิสชาร์ด และผักใบเขียวซึ่งมันยากที่จะเชื่อว่าฤดูกาลเพาะปลูกนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ในขณะที่อาสาสมัครกำลังปลูกผักรากสำหรับฤดูหนาวและเก็บมะเขือเทศสีเขียวลูกสุดท้าย และมีผู้สนับสนุนนโยบายทางอาหารบางคนกำลังพยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี ๆ ของความเปลี่ยนแปลงในสภาเทศบาลเมือง Oakland การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรอันใหม่ ของ Oakland ทำให้การทำฟาร์มในเมืองนั้นเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นอย่างมาก was last modified: October 6th, 2020…

Prof Yves Cabannes ศาสตราจารย์เกียรติคุณและผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมือง University College London (UCL) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรในเมืองในต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สวนผักคนเมืองเสวนา “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 4 ภาค”

“สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด  “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” “สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” was last modified: October 24th, 2019 by itsme.tact@gmail.com

โดยคุณ Poope Supattra Usaha  อาริกาโตะ โกไซมัส พร้อมเสริ์ฟ “เหนียวม่วงปั้น” เมื่อคืนก่อนนอนนึกอยากแช่ข้าวเหนียว(ป้านิดให้มา)

คนเมืองบางคนมีที่ไม่มากนัก ทำแปลงปลูกผักแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะทำที่หมักปุ๋ยตรงไหนดี บางคนก็อาจจะกลัวว่ากองหมักปุ๋ยจะดูเลอะเทอะ ดูไม่งามตาเท่าไหร่