โพสต์ล่าสุด

  • ความเชื่อที่ว่า “เมืองไทยนั้นอุดมสมบูณ์  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ และกำลังจะเป็นครัวของโลก”  อาจจะเป็นเพียงมายาคติสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้  ค่อยๆพิสูจน์และฉายภาพให้เราเห็นมากขึ้นว่า เรากำลัง เผชิญหน้ากับ ‘ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร’

  • โดยคุณ Poopae Supattra Usaha ช่วงนี้ดอกแคนาที่บ้านร่วงทุกเช้าเลย ลองจับมาแต่งตัวให้ดูน่าทานขึ้น ด้วยเมนูนี้เลยค่ะ เก็บดอกแคนาที่ร่วงใหม่ๆ ดอกจะยังสวยอยู่

Events