โพสต์ล่าสุด

  • ท่ามกลางมวลหมู่ไม้รวมถึงบรรดาไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ต่างๆ สวนสาธารณะใจกลางเมืองใหญ่อย่างมหานครลอนดอนที่มีชื่อว่า Regent’s Park ยังมีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับแปลงผัก โดยให้คนเมืองที่สนใจมาเพาะปลูกและดูแลแปลงผัก

  • หัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือเรื่องดินหากดินดีมีคุณภาพ ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง อย่างไรก็ตาม การปลูกผักในภาชนะให้งอกงามนั้น ก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกไม่น้อย ที่เราควรคำนึงถึง

Events