โพสต์ล่าสุด

  • มีโอกาสได้ฟัง Communities for Future Online Summit  ซึ่งได้เชิญบุคคลสำคัญมากมายที่มาบทบาทสำคัญในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้น ท่ามกลางปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเผชิญอยู่  หนึ่งในบุคคลเหล่านั้น คือ Thomas Hubl ครูทางด้านจิตวิญญาณ ที่คิดริเริ่มโครงการ Pocket Project ขึ้น เพื่อทำงานเยียวยาบาดแผลร่วมของสังคม หรือ collective trauma ซึ่งมีผลต่อการกระทำ และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เยียวยาบาดแผลภายใน และบาดแผลร่วมของสังคม ด้วยชุมชน และความสัมพันธ์ was last…

  • โดยคุณ Poopae Supattra Usaha  อาทิตย์ก่อนกลับบ้านที่ต่างจังหวัด บ้านอยู่ติดเขาของป่ามีให้กินทุกฤดูกาล ไปคราวนี้ก่อนกลับลุงไปปีนเขาได้ปักหวานมา 1 กิโลเป๊ะๆ เลยเหมาลุงมาหมดเลย ห่อหนังสือพิมพ์ชุบน้ำเข้าตู้เย็นไป

Events