โพสต์ล่าสุด

  • พรุ่งนี้ก็เข้าสู่วันที่ 1 เมษา กันแล้ว เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเป็นพิเศษ มีผักไม่กี่ชนิดที่สามารถให้ผลผลิตได้ดีในฤดูนี้ ซึ่งทางสวนผักเองจะมาแนะนำผัก 5 ชนิด มาให้ชาวสวนผักได้ปลูกกัน ได้แก่ กระเพรา ผักบุ้ง มะเขือเปราะ ฟักเขียว และ บวบ ชอบทำอาหารเมนูใด ก็ปลูกผักชนิดนั้นเลยค่ะ

  • เกษตรในเมืองคือการผลิตอาหารในเขตเมืองและรอบเมือง การผลิตอาหารหมายถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่อาหารที่หลากหลายซึ่งสามารถเพาะหรือปลูกได้ รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงผึ้ง  อย่างไรก็ตาม ในบริบทของเมืองที่อินเดียนั้น จุดเน้นคือการปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้เพื่อการบริโภคของคน ปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังเติบโตในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ในการมองหาอาหารที่ผลิตในท้องถิ่น  นอกจากการบริหารงานในเมืองแล้ว เกษตรในเมืองยังได้รับความสนใจจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ในระดับโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เชื่อว่าเกษตรในเขตเมืองและนอกเมืองมีบทบาทในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ “Urban Food Agenda” เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของ FAO เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการในเขตเมืองและปริมณฑล …

Events