โพสต์ล่าสุด

  • โดยคุณ Poope Supattra Usaha  อาริกาโตะ โกไซมัส พร้อมเสริ์ฟ “เหนียวม่วงปั้น” เมื่อคืนก่อนนอนนึกอยากแช่ข้าวเหนียว(ป้านิดให้มา)

  • เมื่อเราพูดถึง Finland ประเทศในโซนยุโรปและมีชื่อเสียงอย่างมากในแง่การศึกษา เด็กนักเรียนของที่นี้จะมีการบ้านให้ทำน้อยมาก และกลับพูดได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ภาษา

Events