โพสต์ล่าสุด

  • สวนผัก Rewilding ที่ว่านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการทำเกษตร กับการฟื้นฟูธรรมชาติในเมืองเข้าด้วยกัน เรียกว่านอกจากเราจะปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เราสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารในเมืองได้แล้ว

  • อีกหนึ่งเมนูเด็ดจากห้องครัวคนเมืองประจำสัปดาห์นี้ มาจากคุณป้อม Pom Suetorchart เเม่ครัวใหญ่ประจำห้องครัวคนเมือง ซึ่งเป็นผู้นำทีมให้สมาชิกนักปลูกนักปรุงได้มารวมตัวกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้พวกเรากันค่ะ 

Events