โพสต์ล่าสุด

  • เกษตรในเมือง (Urban Agriculture) เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเพื่อตอบโจทย์แนวทาง “เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง” หรือ Transition Town ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ซึ่งสนับสนุนให้มีการสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อรับมือภัยธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

  • การเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูก ในวันพืชมงคลปีนี้ โครงการ #สวนผักคนเมือง #มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเปิดตัวชุดความรู้การทำเกษตรในเมือง การสร้างพื้นที่อาหารในเมือง ขนาด 100 ตารางเมตร

Events