Home Tags Posts tagged with "การทำสวนกับชีวิต"
Tag

การทำสวนกับชีวิต

มีคนเคยบอกว่า ธรรมชาติกำลังสื่อสาร บอก หรือสอนบางอย่างให้กับชีวิตเราเสมอ หากเราเปิดตา เปิดใจรับฟัง ผู้เขียนเองก็มีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญในชีวิตจากธรรมชาติอยู่ไม่น้อย เช่นเดียวกับนักปลูกผักอีกหลายคนที่มีโอกาสได้พบเจอ พูดคุย รวมถึงที่มีโอกาสได้อ่านเรื่องเล่าถึงบทเรียนแห่งชีวิตที่พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการทำสวน มีหลายมุมมองที่น่าสนใจ และอยากนำมาแบ่งปันค่ะ