Home Tags Posts tagged with "ความเปลี่ยนเเปลงทางภูมิอากาศ"
Tag

ความเปลี่ยนเเปลงทางภูมิอากาศ

การปลูกพืชผักในฤดูฝนนั้น ในบางครั้งอาจดูเหมือนว่าสามารถทำได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตก และไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

ถึงจะทำโครงการสวนผักคนเมือง กับคนที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นหลัก แต่ก็เชื่อว่าความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบ และเทคนิคการปลูกผัก