Home Tags Posts tagged with "ธรรมชาติบำบัด"
Tag

ธรรมชาติบำบัด

สิ่งที่นับว่ามีคุณค่าอย่างมากที่ห้องเรียนธรรมชาติมอบให้ใครต่อใครหลายคนนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของสุขภาพ ที่มีข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่คือ การเข้าใจชีวิตทั้งของตัวเอง และผู้อื่น ผ่านการสังเกต รับรู้ รับฟังจากธรรมชาติ

ช่วงนี้ แน่นอนว่าการป้องกัน และดูแลตัวเองให้ดี ด้วยความไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญ แต่นอกจากเรื่องทางกายแล้ว หลายคนก็คงกำลังเผชิญกับสภาวะทางจิตใจ ที่ทั้งเครียด กังวล สับสน กันไม่น้อย และสิ่งที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยดูแลใจของพวกเราให้ผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างดีก็คือ ธรรมชาติ

ช่วงเวลาอย่างนี้ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกวิตกกังวล ในใจเต็มไปด้วยความกลัวมากมาย โดยเฉพาะความกลัวว่าจะติดไวรัสโควิด 19 กับเขามั้ย จะหยิบจะจับอะไร จะออกไปไหน จะกินอะไร จะพูดคุยกับใคร ก็หวาดระแวงไปหมด ยังไม่นับเรื่องอาหารการกิน ที่หลายคนก็หวั่นวิตก กลัวว่าร้านค้าจะปิด อาหารจะหมด จนไม่มีอะไรจะกิน