Home Tags Posts tagged with "ปลูกผักฤดูฝน"
Tag

ปลูกผักฤดูฝน

การปลูกพืชผักในฤดูฝนนั้น ในบางครั้งอาจดูเหมือนว่าสามารถทำได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตก และไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

หน้าฝนอย่างนี้ พืชผักบางชนิดอาจเติบโตงอกงามขึ้นมาเอง เราจะมีวิธีการจัดการดูแลและปลูกผักยิ้มรับฝนอย่างไรดี เพื่อไม่ให้พืชผักเสียหายหรือเป็นโรคร้าย