Home Tags Posts tagged with "รับมือกับความเครียด"
Tag

รับมือกับความเครียด

ช่วงนี้ แน่นอนว่าการป้องกัน และดูแลตัวเองให้ดี ด้วยความไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญ แต่นอกจากเรื่องทางกายแล้ว หลายคนก็คงกำลังเผชิญกับสภาวะทางจิตใจ ที่ทั้งเครียด กังวล สับสน กันไม่น้อย และสิ่งที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยดูแลใจของพวกเราให้ผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างดีก็คือ ธรรมชาติ