Home Tags Posts tagged with "รับมือวิกฤต"
Tag

รับมือวิกฤต

ถ้าไม่ได้ฟังกับหู ก็คงนึกไปไม่ถึงว่า พระและเณรในวัด ก็คือหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบเรื่องการขาดแคลนอาหารจากสถานการณ์โควิด 19 มีโอกาสได้ไปเยือนวัดทรายมูลเมือง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีหอพระไตรปิฎกอันเก่าแก่และงดงามที่เจ้าอาวาสได้บูรณะขึ้นมา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เราอย่างมากเมื่อเข้าไปถึงวัด ซึ่งอยู่ท่ามกลางเมือง และมีบริเวณไม่มากนักแห่งนี้ ก็คือ พืชผักมากมายที่เติบโต งอกงาม อยู่แทบจะทุกมุมของวัด พระ เณร ปลูกผัก รับมืออาหารขาดแคลน ท่ามกลางโควิด 19 was last modified: August 13th, 2020 by…