Home Tags Posts tagged with "วิกฤต"
Tag

วิกฤต

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และวิกฤตต่างๆที่ผู้คนกำลังเผชิญ Evangeline Kagwiite หญิงชราชาวอูกานดาวัย 90 ปี ยังคงดำเนินชีวิต ดูแลผืนดิน เพาะปลูกพืชพรรณ หล่อเลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคง

พูดถึงวัด หลายคนก็คงนึกถึงบทบาทสำคัญๆ อย่างการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรม มรดกอันล้ำค่าของชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญๆในชีวิต บ้างก็เป็นสถานพยาบาล บ้างก็เป็นสถานศึกษา บ้างก็เป็นที่ประชุม บ้างก็เป็นที่จัดเทศกาลหรือมหรสพต่างๆ

ยามนี้ แต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงาน ต่างก็มีนโยบาย หรือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 หลากหลายรูปแบบ

Victory Garden คือคำเรียกสวนเกษตรในเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกข้าวยากหมากแพง และเพื่อป้องกันปัญหาความอดอยากหิวโหยของประชาชน พื้นที่ว่างของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้า ทางหนีไฟ ระเบียง สวนหลังบ้าน ที่ว่างหน้าบ้าน ข้างบ้าน ที่ว่างของโรงเรียน ของชุมชน หรือของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อาหารทั้งสิ้น เหมือนว่าการปลูกผัก สร้างอาหารให้ตัวเองนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของประชาชนที่ต้องช่วยกันทำ เรียกว่าตอนนั้นในสหรัฐอเมริกามีสวนเกษตรเกิดขึ้นราว 20 ล้านแห่งทั่วประเทศเลยทีเดียว “Corona Victory Garden” เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต was last…

ช่วงเวลาอย่างนี้ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกวิตกกังวล ในใจเต็มไปด้วยความกลัวมากมาย โดยเฉพาะความกลัวว่าจะติดไวรัสโควิด 19 กับเขามั้ย จะหยิบจะจับอะไร จะออกไปไหน จะกินอะไร จะพูดคุยกับใคร ก็หวาดระแวงไปหมด ยังไม่นับเรื่องอาหารการกิน ที่หลายคนก็หวั่นวิตก กลัวว่าร้านค้าจะปิด อาหารจะหมด จนไม่มีอะไรจะกิน