Home Tags Posts tagged with "สวนผักชุมชน"
Tag

สวนผักชุมชน

“ถ้าไม่มีสวนผักแห่งนี้ ชีวิตฉันก็ไม่รู้จะเป็นยังไง สวนผักแห่งนี้ช่วยชีวิตฉันไว้” “It is actually a life saver. It is a life-changer” นี่คือคำพูดของ Ger Moore หนึ่งในสมาชิกของสวนผักชุมชน Knocknaheeny Hollyhill  ประเทศ Ireland สวนผักชุมชน = “Lifesaver” was last modified: January 13th, 2020…

อันที่จริง ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสวนผักที่ช่วยสร้างความเป็นกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเป็นชุมชนไปหลายครั้งแล้ว แต่หลังจากได้อ่านเรื่องราวของ Karl Linn นักภูมิสถาปัตยกรรม และ นักจิตวิทยาเด็ก ที่ได้พยายามสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นเพื่อนบ้าน ( Building Commons and Community) ให้เกิดขึ้นโดยผ่านการทำสวนผักชุมชนในเมืองตั้งแต่ที่ Boston ไปจนถึง Berkeley  ก็รู้สึกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ และอยากจะนำมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง สวนผักโดยชุมชน เพื่อชุมชน สร้าง “ชุมชน” was last modified:…

Allmende-Kontor เป็นหนึ่งในสวนผักชุมชนที่อยู่ในโครงการ Hortis ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เรื่องการทำสวนผักชุมชน มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โดยเชื่อว่าการทำสวนผักชุมชนนี้จะมีส่วนช่วยทำให้คนในเมืองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น มีความเป็นชุมชนมากขึ้น และช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมือง รวมถึงช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะกันมากขึ้นด้วย 

หลังจากเคยอ่าน และเคยฟังเรื่องราวของนครแวนคูเวอร์มาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นความน่าอยู่ของเมือง การเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด