Home Tags Posts tagged with "สวนผักบนพื้นที่รกร้าง"
Tag

สวนผักบนพื้นที่รกร้าง

“สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็น เขามีคุณสมบัติทุกอย่างมากกว่าที่เราเห็น และมากกว่าที่เขาเป็น”
ไม่บอกใครจะนึกว่าในย่านที่เรียกว่ายากจนที่สุดในเมืองที่ยากจนที่สุดของสหรัฐอเมริกา อย่างNorth Philadelphia จะมีสวนผัก ขนาดประมาณ2 เอเคอร์ ที่งอกงามขึ้นบนพื้นที่ที่เคยรกร้าง ที่น่าสนใจคือพื้นที่สวนผักชุมชนที่เรียกว่า Life Do Grow Farm แห่งนี้ เกิดขึ้นจากพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่วัย 20 กว่าๆ ที่มาร่วมตัวกัน ด้วยแรงใจไฟฝันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมากมาย

พอพูดถึงเรื่องการทำสวน ที่ต้องลงแรง ขุดดิน ถอนหญ้า ลงกล้า ปลูกผัก และอีกสารพัดการงานในสวนที่ล้วนต้องอาศัยกำลัง คนสูงวัยส่วนใหญ่ก็มักจะถอดใจ โดยเฉพาะคนสูงวัยที่เติบโตมากับการทำงานในออฟฟิศมาตลอด ใช้หัวในการทำงานเป็นหลัก มากกว่าการใช้มือลงแรง

 “ต้องขอบคุณ และยกความดีให้บรรพบุรุษ ที่ปลูกฝังให้เรารักสีเขียว” ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ กล่าว เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ร้าง เต็มไปด้วยเศษหิน เศษอิฐ เศษปูน ที่เหลือจากการก่อสร้าง ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกินได้ขึ้นมา

เมื่อปีที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง ได้ร่วมงานกับสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนเขตดอนเมือง เปลี่ยนพื้นที่รกร้างในชุมชน ให้เป็นสวนผัก ด้วยความหวังว่า ชุมชนจะได้มีอาหารที่ดี มีคุณภาพ ไว้กินกันใกล้บ้าน สวนผักชุมชนบูรพา 7 ก็เป็นหนึ่งในสวนผักในเขตดอนเมืองที่เกิดขึ้นในปีนั้น

กาลครั้งหนึ่งพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ Losaeter คือท่าเรือเก่า บริเวณอ่าวซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ Alna กับแม่น้ำ Fjord ในเมือง Oslo เมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์

หลังจากเคยอ่าน และเคยฟังเรื่องราวของนครแวนคูเวอร์มาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นความน่าอยู่ของเมือง การเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด