Home Tags Posts tagged with "สวนผักประหยัดน้ำ"
Tag

สวนผักประหยัดน้ำ

หนึ่งในนวัตกรรม หรือรูปแบบการปลูกผักที่ได้รับความสนใจไม่น้อยที่เครือข่ายสวนผักคนเมืองได้ทดลองและนำมาแบ่งปันกัน ในลานสวนผักคนเมือง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา ก็คือ กระถางประสิทธิภาพสูง ที่เขาว่าประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย พืชโตไว 

ถึงจะทำโครงการสวนผักคนเมือง กับคนที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นหลัก แต่ก็เชื่อว่าความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบ และเทคนิคการปลูกผัก