Home Tags Posts tagged with "สวนผักในสลัม"
Tag

สวนผักในสลัม

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หลายชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ใช่จากความเจ็บไข้ได้ป่วย แต่จากการตกงาน ขาดอาหาร และทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต สวนผัก Manguinhos ขนาดราว 4 สนามฟุตบอล กลางสลัมในเมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิล ได้มีส่วนช่วยต่อชีวิตให้ผู้คนที่มีอาหารที่ดีกินอย่างน้อย 800 ครอบครัว ในขณะเดียวกัน ก็มีส่วนช่วยสร้างงานให้กับผู้ตกงาน หรือเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกว่า 20 คนเลยทีเดียว