Home Tags Posts tagged with "เพาะกล้า"
Tag

เพาะกล้า

เชื่อว่าเมนูยอดฮิตของหลายต่อหลายบ้านคือ เมนูจากไข่ ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ด หรือไข่ไก่ ปกติเวลาเราตอกไข่แล้ว เราก็มักจะโยนเปลือกไข่ทิ้งลงถังไปเปล่าๆ  ทั้งๆที่อันที่จริงแล้ว เปลือกไข่นี้ หากเรารู้จักนำมาใช้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับนักปลูกผักทั้งหลาย