Home Tags Posts tagged with "ไม่ต้องรดน้ำ"
Tag

ไม่ต้องรดน้ำ

หนึ่งในนวัตกรรม หรือรูปแบบการปลูกผักที่ได้รับความสนใจไม่น้อยที่เครือข่ายสวนผักคนเมืองได้ทดลองและนำมาแบ่งปันกัน ในลานสวนผักคนเมือง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา ก็คือ กระถางประสิทธิภาพสูง ที่เขาว่าประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย พืชโตไว