Thai city farm Interactive Map
พื้นที่เกษตรในเมืองที่เป็นมากกว่าเรื่องอาหาร
สวนผักใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป...
สวนผักคนเมือง
สำหรับหลายคนอาจมองว่า
อยู่ไกลตัวหรือเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม
แต่ถ้าคุณเป็นคนที่
ชอบทานผักเป็นชีวิตจิตใจ
อยากลุกขึ้นมาปลูกผัก
หรือสร้างอาหารด้วยตัวเอง
อยากสนับสนุนผู้ผลิต
อาหารเกษตรอินทรีย์
อยากเรียนรู้ต้นทางของ
บรรดาอาหารในจาน
ชอบไปพื้นที่สีเขียว
เพื่อผ่อนคลายกายและใจ
สวนผักคนเมือง
ก็นับเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่เราอยากชวนมาทำความรู้จัก
สวนผักคนเมือง
ใกล้ตัวคุณ อยู่ที่ไหน?
สวนผักคนเมือง
289
แห่ง
พื้นที่สวนผักในเมือง
142,961
ตารางเมตร
ผู้คนแวดล้อม
(ปลูกผัก / ใช้ประโยชน์)
22,120
คน
แผนที่สวนผักคนเมืองชิ้นนี้เป็นเครื่องมือ
ที่จะพาไปสำรวจพื้นที่สร้างอาหาร ที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯและในหลายจังหวัด
เพื่อช่วยให้ค้นหาง่ายขึ้น
เริ่มค้นหาพื้นที่
ตามกับความสนใจของคุณ
(คลิกเลือกรูปแบบสวนผักที่คุณสนใจ)